E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Publikacije  >  Kultura i umjetnost – zbirka propisa

Kultura i umjetnost: zbirka propisa Republike Hrvatske
Urednik: dr. sc. Jadran Antolović
Izdavači: Ministarstvo kulture RH; Grafika, Osijek
Tisak: Grafika, Osijek, 2006.


Kultura i umjetnost – zbirka propisa Republike Hrvatske objedinjuje opće propise u području kulture, te propise o arhivskoj, knjižničnoj, muzejskoj, kazališnoj i glazbeno – scenskoj djelatnosti, o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, o samostalnim umjetnicima, o filmu i kinematografiji.

Svaki je propis podijeljen na osnovni tekst zakona, zakon o izmjenama i dopunama zakona (ako postoji), pravilnik, pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika (ako postoji) i osnovni tekst uredbe.

Cilj zakonodavstva u kulturi jest unaprijediti upravljanje u kulturi, u čiju svrhu su osnovana kulturna vijeća, osigurati sustavno jačanje infrastrukture, uspostaviti sustavno poticanje kulturnog stvaralaštva, najčešće kroz porezne, carinske i druge olakšice te povlastice samostalnih umjetnika, te osigurati sustavno financiranje kulturnog razvitka i poticati ulaganja u kulturu.
 

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a