E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Kulturne politike i rezidencijalni programi  >  Mapiranje rezidencija u Hravtskoj (pilot projekt)
Odjel za usklađivanje kulturnih politika Ministarstva kulture želi umjetničke rezidencije staviti na agendu kulturnih politika RH, te je u tom kontekstu osmislilo 2 upitnika (za umjetnike i organizatore) kako bi se stekao uvid u aktualno stanje stvari.

Istraživanjem se nastojalo vidjeti u kojoj mjeri umjetnici iz Hrvatske sudjeluju u međunarodnim rezidencijalnim programima kao jednoj od najčešćih oblika umjetničke mobilnosti, te s kojim se poteškoćama u tom procesu susreću.

S druge strane bili su pozvani i organizatori koji imaju iskustva u vođenju rezidencijalnih programa da se također uključe kako bi se u suradnji sa svim akterima unaprijedila međunarodna kulturna suradnja u kontekstu povećanja broja projekata suradnje te veće vidljivost domaćih umjetnika u inozemstvu.

Posebni ciljevi:
1. omogućiti kontinuiranu i sustavnu potporu rezidencijalnim programima, kako kroz stvaranje rezidencijalnih centara u Hrvatskoj, tako i kroz potporu domaćim umjetnicima za sudjelovanje na rezidencijama u inozemstvu
2. uspostaviti ravnotežu između domaćih umjetnika koji odlaze u inozemstvo na rezidencijalni program, te stranih umjetnika koji su na rezidenciji u Hrvatskoj
3. omogućiti kvalitetno umrežavanje koje će biti na korist svim uključenim dionicima: domaćinu, umjetniku, gradu /državi, sektoru, kreatorima politika / financijerima
4. potaknuti stvaranje novih modela i novih partnerstava, u kontekstu pomicanja granice između različitih umjetničkih formi, institucionalne i vaninstitucionalne umjetničke prakse, korištenja novih znanja i tehnologija

Predstavljanjem i analizom postojeće prakse umjetničkih rezidencija uspostavio bi se dijalog za razvoj unutar-resorne suradnje kao i čvršćeg povezivanja s drugim sektorima i međunarodnim institucijama, što bi se ostvarilo suradnjom poduzetničkih i kulturnih subjekata, odnosno, suradnjom unutar različitih umjetničkih područja te omogućio fleksibilniji sustav potpore koji prati dinamiku razvoja same umjetničke i kulturne scene.

Za lakše popunjavanje upitnika ponuđena je definicija rezidencijalnih programa (uz otvorenu mogućnost redefiniranja): rezidencijalni program nudi umjetniku prostor i vrijeme za rad i istraživanje unutar vlastitog umjetničkog područja, a najčešće uključuje smještaj, produkcijsku potporu, izlaganje / predstavljanje.

Na osnovu popunjenih upitnika, prikupljenih tijekom ožujka i travnja 2014. godine, napravljena je analiza u prilogu. Obzirom na ograničeni broj odgovora, navedeni rezultati ne pružaju cjelovitu sliku rezidencijalnih praksi u Hrvatskoj, već ih je potrebno shvatiti kao poticaj za daljnje istraživanje.


 Mapiranje rezidencija u Hrvatskoj (pilot projekt)
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature