E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Program Europske unije – Kreativna Europa  >  Program Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura  >  Nacionalno sufinanciranje hrvatskih projektnih partnera
     Ministarstvo kulture već godinama sufinancira hrvatske kulturne organizacije koje kao vodeći partneri ili suorganizatori uspješno sudjeluju u programu Europske unije Kultura (2007. – 2013.) za što je posljednjih osam godina izdvojilo nešto više od 4.7 milijuna kuna. Potporu su hrvatske organizacije ostvarile putem Pravilnika o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa za kulturu Europske unije Kultura (2007. – 2013.) koji je usvojen na samom početku sudjelovanja Republike Hrvatske u programu Kultura (2007. – 2013.) odnosno već 2008. godine.
 
     Popis hrvatskih projektnih partnera kao i iznos dosadašnje potpore za realizaciju nacionalnog dijela završenih, ali i tekućih europskih projekata možete naći ovdje.

     Nastavno na dobre uspjehe hrvatskih organizacija u programu EU Kultura (2007. – 2013.) Ministarstvo kulture nastavlja s praksom sufinanciranja hrvatskih projektnih partnera te je donijelo Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura. Ovim Pravilnikom određuju se kriteriji i postupak prema kojima će Ministarstvo kulture sufinancirati projekte koje je Europska unija odobrila u okviru novog programa EU Kreativna Europa – potprogram Kultura koji će trajati od 2014. do 2020. godine.

Ministarstvo kulture sufinancirat će aktivnosti hrvatskih projektnih partnera u projektu unutar  jednog od sljedećih programskih natječaja:
1. Europski projekti suradnje:
                - Kategorija 1 – manji projekti suradnje
                - Kategorija 2 – veći projekti suradnje
2. Projekti književnih prijevoda

Projekti će se sufinancirati na sljedeći način:
- u okviru kategorija 1 i 2 Europskih projekata suradnje Ministarstvo kulture će sudjelovati s najmanje 20 %, a najviše 50 % financijskog udjela hrvatskog projektnog partnera koji u projektu sudjeluje u statusu vodećeg partnera;
- u okviru kategorija 1 i 2 Europskih projekata suradnje Ministarstvo kulture će sudjelovati s  najmanje 20 %, a najviše 40 % financijskog udjela hrvatskog projektnog partnera koji u projektu sudjeluje u statusu suorganizatora;
- u okviru Projekata književnih prijevoda Ministarstvo kulture će sudjelovati s najmanje 10 %, a najviše 30 % financijskog udjela hrvatskog projektnog partnera u projektu.

     Hrvatski projektni partneri su obvezni u roku od petnaest dana nakon isteka roka za podnošenje prijave projekta Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA), Desku Kreativne Europe Ministarstva kulture dostaviti ispunjen Zahtjev za sufinanciranje projekta programa EU Kreativna Europa – potprogram Kultura koji je sastavni dio Pravilnika.
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature