E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
MEĐUNARODNA SURADNJA   >  Projekti  >  Zaklada Hrvatska kuća - Croatia House, 2013.  >  Arhiva  >  Poziv za predlaganje programa
 Na temelju članka 6. Zakona o Zakladi „Hrvatska kuća – Croatia House“ (Narodne novine, broj 123/13) i članka 3. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava, Upravni odbor Zaklade „Hrvatska kuća – Croatia House“ objavljuje 


Poziv za predlaganje programa - NOVO!I.
Iz sredstava Zaklade financirat će se programi iz sljedećih područja:

- arhitektura,
- dizajn,
- film,
- glazba i glazbeno-scenska umjetnost,
- interdisciplinarne aktivnosti,
- kazalište,
- književnost,
- kulturna baština,
- likovne i vizualne umjetnosti,
- ples,
- interdisciplinarne djelatnosti i programi iz drugih područja usmjereni ostvarivanju svrhe Zaklade.

II.
Pravo podnošenja prijave na Poziv imaju domaće i strane fizičke i pravne osobe, te drugi predlagači programa kojima se može ostvariti svrha Zaklade, sukladno članku 3. Zakona o Zakladi Hrvatska kuća (Narodne novine, broj 123/13).

III.
Kriteriji su propisani Pravilnikom o uvjetima i postupkom za dodjelu sredstava koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva kulture.

IV.
Poziv je otvoren tijekom cijele kalendarske godine, počevši od 10. lipnja 2014., a zbog posebne dinamike planiranja rezultati će biti objavljivani više puta godišnje na internetskim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva kulture te na oglasnoj ploči u sjedištu Zaklade.

V.
Program je potrebno prijaviti minimalno 60 dana prije početka izvođenja.
 
VI.
Prijavljene programe razmatra Programski savjet Zaklade, te svoje prijedloge daje Upravnom odboru Zaklade. Svoje zaključke članovi Programskog savjeta donose prema kriterijima iz Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava. Odluku o odobrenju potpore donosi Upravni odbor Zaklade nakon čega se sklapa ugovor o dodjeli i korištenju financijskih sredstava.

VII.
Prijave se podnose na adresu: Zaklada „Hrvatska kuća – Croatia House“, Zagreb, Trg N.Š. Zrinskog 7-8. na obrascu koji  možete preuzeti ovdje.
Neće se razmatrati prijave koje ne ispunjavaju tražene uvjete, prijave koje nisu na propisanom obrascu te prijave bez obveznih priloga.
 Zagreb, 10. lipnja 2014.g.


Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature