E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
MINISTARSTVO KULTURE  >  Ustroj

▪ Godišnji plan rada Ministarstva kulture za 2019. godinu

 Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture (NN br. 17/17)


 Plan prijama Ministarstva kulture za stručno osposobljavanje bez
zasnivanja radnog odnosa u 2018. godini


 Etički kodeks državnih službenika, NN br. 40/2011.

 Imenovanje osobe zadužene za nepravilnosti

 Imenovanje službenika za informiranje Ministarstva kulture

 Imenovanje povjerenika za etiku Ministarstva kulture

 Imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka
 
  Imenovanje povjerenika za poslove zaštite od požara  Arhiva
    
 
 

 

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature