E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Novosti  >  Natječaj za dodjelu „Nagrade Vladimir Nazor“ za 2014. godinu
18.3.2015. - Na temelju članka 4. Pravilnika o radu Odbora „Nagrade Vladimir Nazor“ („Narodne novine“ broj 46/92), Odbor „Nagrade Vladimir Nazor“ raspisuje  


Natječaj
za dodjelu „Nagrade Vladimir Nazor“
za 2014. godinu

1. „Nagrada Vladimir Nazor“ dodjeljuje se za najbolja umjetnička ostvarenja u Republici Hrvatskoj na području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti te arhitekture i urbanizma.

2. Nagrada se dodjeljuje stvaraocima koji su državljani Republike Hrvatske.

3. Nagrada se dodjeljuje kao:

3.1. Godišnja nagrada za najbolja umjetnička ostvarenja koja su bila
        objavljena, izložena, prikazana ili izvedena tijekom 2014. godine.
        Godišnja nagrada može se dodijeliti pojedincu ili grupi umjetnika
        za zajednička umjetnička ostvarenja.

3.2. Nagrada za životno djelo istaknutim umjetnicima koji su svojim
        stvaralaštvom obilježili vrijeme u kojemu su djelovali i čiji je
        stvaralački put zaokružen, a djela i ostvarenja ostaju trajno dobro
        Republike Hrvatske.
 
Prijedloge za dodjelu „Nagrade Vladimir Nazor“ mogu davati ustanove, trgovačka društva i druge zainteresirane organizacije i institucije, strukovne udruge te građani i njihova udruženja kao i pojedini kulturni stvaraoci i djelatnici. 

Prijedlog za svakog kandidata treba sadržavati:

1. tijek rada i opis umjetničkog ostvarenja kandidata
2. područje za koje se predlaže Nagrada uz posebnu napomenu ako se kandidat predlaže za Nagradu za životno djelo
3. temeljito obrazloženje Nagrade za životno djelo
4. osam primjeraka knjiga za područje književnosti.

Prijedlozi se upućuju do 18. travnja 2015. godine na adresu: Ministarstvo kulture, Odbor „Nagrade Vladimir Nazor“, Runjaninova 2, 10 000 Zagreb.
 


ODBOR „NAGRADE VLADIMIR NAZOR“
Klasa: 061-06/15-01/0001, Urbroj: 532-05-01-01/1-15-01,
Zagreb, 18. ožujka 2015.
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature