E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Novosti  >  Natječaj za sredstva Fonda za kulturnu raznolikost (IFCD) 2015.
20.3.2015. - Otvoren je natječaj za prijavu projekata za financiranje sredstvima UNESCO-ovog Fonda za kulturnu raznolikost (IFCD) Konvencije za zaštitu i promicanje raznolikosti kulturnih izričaja (2005.). 

     IFCD podupire projekte kojima se potiče širenje dinamičnog kulturnog sektora, osobito kroz aktivnosti koje omogućavaju uvođenje i/ili razradu politika i strategija, koje izravno utječu na stvaranje, proizvodnju, širenje, distribuciju te pristup raznolikosti kulturnih izričaja, kao i osnaživanje institucionalnih infrastruktura koje potiču održive lokalne i regionalne kulturne industrije.

Prijave za financiranje sredstvima IFCD – a moraju zadovoljavati sljedeće:
  • baviti se ciljevima, prioritetima i područjima djelovanja Konvencije 2005. i IFCD –a;
  • odgovarati potrebama i prioritetima zemlje u kojoj će se projekt provoditi te biti isplative i relevantne;
  • doprinositi postizanju konkretnih, mjerljivih, realističnih i održivih rezultata;
  • utjecati na širenje dinamičnog kulturnog sektora;
  • promicati suradnju jug – jug i sjever – jug – jug;
  • omogućavati ostvarivanje dugoročnih ciljeva projekta te promicati održivost projekta;
  • zadovoljavati načelo financijske odgovornosti.
 
     Najveći iznos koji se može zatražiti za financiranje projekata je 100.000 USD, uz napomenu da se s provođenjem istih može započeti najranije u ožujku 2016. godine.
     Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO poziva sve one koji zadovoljavaju kriterije natječaja da svoje projekte prijave izravno preko online prijavne platforme UNESCO-a do 15. travnja 2015. godine u 24.00 sati te nama na znanje - unesco@min-kulture.hr. Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO po pozivu iz UNESCO-a napravit će evaluaciju projekata i proslijediti na daljnju procjenu samo projekte koji zadovoljavaju kriterije koje nalaže Konvencija za zaštitu i promicanje raznolikosti kulturnih izričaja.

 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a