E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Program Europske unije – Kreativna Europa  >  Program Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura  >  Novosti  >   >>>Arhiva  >  Za Oznaku europske baštine 2015. godine (European Heritage Label) pristiglo 18 prijava (24.3.2015.)
    Europska komisija zaprimila je 18 prijava za Oznaku europske baštine (European Heritage Label) 2015. godine, a dobitnici će biti proglašeni u 2016. godini. Oznaka europske baštine je inicijativa EU kojoj je cilj podizanje svijesti o važnosti lokaliteta u europskoj povijesti, kulturi i razvoju.

    Prijedlozi su pristigli iz svih zemalja članica (osim Irske, Finske, Velike Britanije i Švedske) kao dio izbornog procesa 2015. godine. Svaka zemlja mogla je predložiti do 2 lokaliteta od kojih će samo jedan imati priliku dobiti Oznaku europske baštine.

Sljedeći lokaliteti su poslali svoje prijave Komisiji:
 • The Congress Hall at the Federal Chancellery of Austria (Austrija)
 • The Imperial Palace of Vienna (Austrija)
 • Mundaneum (Belgija)
 • The Adolf Loos interiors in Pilsen (Češka)
 • The Olomouc Museum of Art - Archdiocesan Museum Olomouc (Češka)
 • Krapina Neanderthal Museum and the prehistoric site of Neanderthal man Hušnjakovo (Hrvatska)
 • Industrial heritage of the city of Rijeka (Hrvatska)
 • The historic ensemble of the University of Tartu (Estonija)
 • Strasbourg and its European quarter (Francuska)
 • Franz Liszt Academy of Music, Budapest (Mađarska)
 • Royal Palace of Visegrad (Mađarska)
 • The Holy Cross and Brother Mansueto from Castiglione, an ambassador to the courts of Europe (Italija)
 • Castle of Canossa (Italija)
 • Luzna - Pustki wartime cemetery (Poljska)
 • Industrialisation in Upper Silesia (Poljska)
 • Sagres Point, Algarve (Portugal)
 • Mertola Vila Museu (Portugal)
 • Schunck Glass Palace, Heerlen (The Netherlands)
     Postupak za dodjelu Oznake odvija se u dvije faze - lokaliteti se najprije biraju na nacionalnoj razini, nakon čega slijedi završni izbor koji provodi europski panel nezavisnih stručnjaka pod nadležnošću Europske komisije. Panel ocjenjuje predložene lokalitete na temelju kriterija koji se tiču europske važnosti lokaliteta i aktivnosti usmjerenih isticanju europske dimenzije. Panel će pripremiti izvješće do kraja 2015. godine, a Europska komisija će dodijeliti Oznaku na temelju prijedloga panela.

     Ove godine je po prvi puta i Hrvatska imala pravo predložiti svoja dva kandidata za Oznaku: 1. industrijsku baštinu Grada Rijeke i 2. Muzej krapinskih neandertalaca s pretpovijesnim nalazištem neandertalaca Hušnjakovo.
     Oba lokaliteta zadovoljavaju kriterije koji uključuju simboličnu europsku vrijednost, kvalitetu predloženog projekta za promicanje europske dimenzije prijavljene lokacije i kvalitetu radnog plana. Više o hrvatskim kandidatima saznajte na njihovim web stranicama (http://www.mkn.mhz.hr/hr/ i http://www.rijekaheritage.org/hr).

Više

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a