E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
MINISTARSTVO KULTURE  >  Kulturna vijeća

Pri Ministarstvu kuture za pojedina se područja umjetničkog i kulturnog stvaralaštva osnivaju Kulturna vijeća, za čije članove ministar kulture imenuje kulturne djelatnike i umjetnike koji svojim iskustvom, savjetima i prijedlozima pridonose realizaciji ciljeva kulturne politike te predlažu mjere za njezino provođenje. Zakonom o kulturnim vijećima osnivaju se: Kulturno vijeće za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti, kulturno-umjetnički amaterizam, dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti, knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost, vizualne umjetnosti, inovativne umjetničke i kulturne prakse i međunarodnu kulturnu suradnju. Uz navedena Vijeća, posebnim se zakonima osnivaju: Hrvatsko vijeće za kulturna dobra, Hrvatsko muzejsko vijeće, Hrvatsko knjižnično vijeće i Hrvatsko arhivsko vijeće.


 

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature