E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Fondovi EU  >  Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ (2014.-2020.)
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. (OPKK) predstavlja jedan od dva temeljna dokumenta za razvoj i provedbu programa i projekata sufinanciranih iz strukturnih fondova Europske unije u razdoblju od 2014. do 2020. godine. Temelji se na analizi socioekonomskog stanja, utvrđenim preprekama za rast i razvojnih potreba u Hrvatskoj u kontekstu Sporazuma o partnerstvu (SP), relevantnim strategijama Unije i nacionalnim strategijama. Republika Hrvatska opredijelila se za postizanje bržeg i naprednijeg pametnog rasta, a održivi gospodarski i društveni razvoj potreban je kako bi se osigurala prihvatljiva kvaliteta življenja u svim regijama, usporediva s prosjekom Europske unije.

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. sufinancira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda (KF), a obuhvaća ulaganja u devet tematskih ciljeva (TC) Strateškog okvira i njihovih specifičnih investicijskih prioriteta te specifičnih ciljeva koje je potrebno ostvariti. Sredstva iz ESI (Europskih strukturnih i investicijskih fondova) dodijeljena ovom Operativnom programu iznose 6,8 milijardi eura.

U sklopu Prioritetne osi 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa“ OPKK-a nalazi se Investicijski prioritet 6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“ sa specifičnim ciljem 6c1 „Povećanje zaposlenosti i turističkih izdataka kroz bolje upravljanje kulturnom baštinom“. U okviru ovoga cilja objavljen je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine za koji je nadležno Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Posredničko tijelo razine 1 (PT1) te Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) kao Posredničko tijelo razine 2 (PT2).

U okviru navedenog Poziva moguća je prijava na dvije grupe aktivnosti. Grupa aktivnosti A odnosi se na pripremu dokumentacije za provedbu Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine i obuhvaća 20% raspoloživih sredstava (10 milijuna eura), dok je grupa B usmjerena na samu provedbu Integriranih programa i obuhvaća 80% ukupnih sredstava (40 milijuna eura). Kroz ovaj Poziv moguće je ulaganje u obnovu pojedinačno zaštićenih kulturnih dobara koja se nalaze u Registru kulturnih dobara RH kao i ulaganja u različite kulturne i obrazovne sadržaje povezane s kulturnim dobrom, ali i u aktivnosti koje uključuju slobodno vrijeme i rekreaciju, ugostiteljstvo, maloprodaju i zanate, promidžbu i vidljivost itd.

S obzirom na bogatu kulturnu baštinu kojom raspolaže Republika Hrvatska – više od 8.000 zaštićenih kulturnih dobara, uključujući 7 dobara na UNESCO-ovom popisu svjetske baštine i 14 nematerijalnih dobara na UNESCO-ovom popisu nematerijalne baštine čovječanstva - njenom revalorizacijom, obnovom i revitalizacijom ostvarit će se gospodarska korist stvaranjem inovativnih usluga i proizvoda u cilju održivosti, razvoja, zapošljavanja i socijalne kohezije.

Projekti prijavljeni u okviru gore navedenog Poziva će se sufinancirati u skladu sa Zakonom o državnim potporama te će im se dodjeljivati državne potpore i potpore male vrijednosti (de minimis) prema Programu dodjele potpora za održivu obnovu kulturne baštine. 

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature