E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod
Europska godina kulturne baštine 2018.

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Arhivska djelatnost  >  Ispitivači i zamjenici ispitivača iz predmeta za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci
Dostavom prijedloga ispitivača i zamjenika ispitivača pojedinih predmeta iz stručnih  ispita u arhivskoj struci od strane Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci koji je usvojen na 2. sjednici Hrvatskog arhivskog vijeća održanoj 6. ožujka 2019. godine te imenovanjem ispitivača i zamjenika od strane Ministarstva kulture 11. ožujka 2019. godine, utvrđuje se popis ispitivača i zamjenika ispitivača kako slijedi:
 
 1. Osnove državnog i pravnog poretka Republike Hrvatske i zakonodavstva u području kulture
Ispitivač: mr. sc. Tomislav Jelić, načelnik Sektora za normativne i upravno-pravne poslove u Ministarstvu kulture
Zamjenik: Kristina Vlašiček Novoselec, načelnica Sektora za ljudske potencijale, javnu nabavu i tehničke poslove u Ministarstvu kulture
 
 1. Zaštita arhivskog gradiva
Ispitivačica: Marijana Mimica Tkalčec, viša konzervatorica-restauratorica, načelnica Odsjeka za konzervaciju i restauraciju u Hrvatskom državnom arhivu
Zamjenik: Borut Gulič, arhivist, načelnik Odsjeka za zaštitu arhivskoga gradiva u Hrvatskom državnom arhivu
 
 1. Informatika
Ispitivačica: Suzana Grubešić, pročelnica Odjela za digitalno gradivo i informacijske tehnologije u Hrvatskom državnom arhivu
Zamjenik: Saša Haberle, načelnik Odsjeka za informacijske tehnologije u Hrvatskom državnom arhivu
 
 1. Arhivistika i osnove arhivistike
Ispitivačica: dr. sc. Rajka Bućin, arhivska savjetnica u Hrvatskom državnom arhivu
Zamjenica: Marina Škalić, arhivska savjetnica, načelnica Odsjeka za arhivsko gradivo 1945.-1990. u Hrvatskom državnom arhivu
 
 1. Spisovodstvo i osnove spisovodstva
Ispitivačica: dr. sc. Silvija Babić, arhivska savjetnica, pomoćnica ravnatelja za arhivsku djelatnost u Hrvatskom državnom arhivu
Zamjenica: Ivana Prgin, viša arhivistica, pročelnica Odjela za informacije i komunikaciju u Hrvatskom državnom arhivu
 
 
 1. Engleski jezik
Ispitivačica: Karmen Levanić, viša arhivistica u Državnom arhivu u Varaždinu
 
 1. Njemački jezik
Ispitivačica: Danijela Marjanić, viša arhivistica u Hrvatskom državnom arhivu
 
 1. Francuski jezik
Ispitivačica: Ornata Tadin, arhivistica specijalistica u Hrvatskom državnom arhivu
 
 1. Talijanski jezik
Ispitivačica: Marina Grgičević, arhivistica specijalistica, ravnateljica Državnog arhiva u Splitu
 
 1.  Povijest filma
Ispitivač: Mladen Burić, filmski arhivist, načelnik Odsjeka za obradu filmskoga gradiva u Hrvatskom državnom arhivu
Zamjenica: Lucija Zore, viša arhivistica, načelnica Odsjeka za informacijsko-dokumentacijske poslove Hrvatske kinoteke u Hrvatskom državnom arhivu
 
 1.  Filmska tehnologija
Ispitivač: Mladen Burić, filmski arhivist, načelnik Odsjeka za obradu filmskoga gradiva u Hrvatskom državnom arhivu
Zamjenik: Vjeran Pavlinić, filmski arhivist, načelnik Odsjeka za zaštitu i restauraciju filmskoga gradiva u Hrvatskom državnom arhivu
 
 1.  Restauracija i konzervacija arhivskoga gradiva
Ispitivačica: Andreja Dragojević, konzervatorica-restauratorica savjetnica, pročelnica Središnjeg laboratorija za konzervaciju i restauraciju u Hrvatskom državnom arhivu
Zamjenica: Dubravka Pilipović, konzervatorica-restauratorica savjetnica u Hrvatskom državnom arhivu
 
 1.  Povijest institucija na hrvatskom području
Ispitivač: dr. sc. Mario Stipančević, arhivski savjetnik, pročelnik Zavoda I. K. Sakcinski u Hrvatskom državnom arhivu
Zamjenik: Markus Leideck, viši arhivist u Državnom arhivu u Rijeci
 
 1.  Pomoćne povijesne znanosti
Ispitivač: dr. sc. Stjepan Razum, arhivski savjetnik, pročelnik Odjela Depozit Zagrebačke nadbiskupije u Hrvatskom državnom arhivu
Zamjenica: Karmen Levanić, viša arhivistica u Državnom arhivu u Varaždinu
 
 1.  Upravljanje elektroničkim dokumentima
Ispitivač: dr. sc. Jozo Ivanović, viši arhivist,  zamjenik ravnatelja Hrvatskog državnog arhiva
Zamjenica: Suzana Grubešić, pročelnica Odjela za digitalno gradivo i informacijske tehnologije u Hrvatskom državnom arhivu
 
 1.  Zaštita i obrada elektroničkih zapisa
Ispitivač: Kristijan Karajić, viši arhivist, načelnik Odsjeka za digitalno gradivo u Hrvatskom državnom arhivu
Zamjenik: Tihomir Pleše, viši arhivist u Hrvatskom državnom arhivu
 
 1.  Fotografija i mikrografija
Ispitivač: dr. sc. Amir Obhođaš, arhivski savjetnik, pomoćnik ravnatelja za zaštitu gradiva u Hrvatskom državnom arhivu
Zamjenik: dr. sc. Hrvoje Gržina, arhivski savjetnik, pročelnik Odjela središnjeg fotolaboratorija u Hrvatskom državnom arhivu
 
Najave  RSS
e-Pisarnica
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Otvorene metode koordinacije

 Kulturne politike i rezidencijalni programi