E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Arhivska djelatnost  >  Ispitivači i zamjenici ispitivača iz predmeta za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci
Ispitivači i zamjenici ispitivača iz predmeta za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci

Za predmet: Osnove državnog i pravnog poretka Republike Hrvatske i zakonodavstva u području kulture
Ispitivačica: Irena Bobovčan, dipl. iur., voditeljica Službe za upravno-pravne poslove u kulturi, Uprava za pravne i financijske poslove, Ministarstvo kulture,
Zamjenik: Hrvoje Pavičić, dipl. iur., viši upravni savjetnik, Služba za normativne poslove u kulturi i medijima, Uprava za pravne i financijske poslove, Ministarstvo kulture.

Za predmet: Zaštita arhivskog gradiva
Ispitivačica: Dubravka Pilipović, viša konzervatorica-restauratorica, načelnica Odsjeka za konzervaciju i restauraciju u HDA,
Zamjenik: Igor Kozjak, konzervator-restaurator, načelnik knjigovežnice u HDA.

Za predmet: Informatika
Ispitivačica: Suzana Grubešić, dipl. ing. elektrotehnike, pročelnica Odjela za informatičke tehnologije u HDA,
Zamjenik: Saša Haberle, dipl. povjesničar, viši stručni savjetnik za informatiku u Odjelu za informatičke tehnologije u HDA.

Za predmet: Arhivistika i Osnove arhivistike
Ispitivačica: dr.sc. Rajka Bućin, arhivska savjetnica u HDA.
Zamjenica: Marina Škalić, prof. povijesti i komparativne književnosti, arhivska savjetnica, načelnica Odsjeka za suvremeno gradivo u HDA.

Za predmet: Spisovodstvo i Osnove spisovodstva
Ispitivačica: dr.sc. Silvija Babić, viša arhivistica, načelnica Odsjeka za gradivo izvan arhiva, HDA,
Zamjenik: Darko Rubčić, prof., arhivski savjetnik, Državni arhiv u Zagrebu.

Za predmet: Engleski jezik
Ispitivačica: Karmen Levanić, prof., viša arhivistica, Državni arhiv u Varaždinu.

Za predmet: Njemački jezik
Ispitivačica: Danijela Marjanić, prof., arhivistica specijalistica, HDA.

Za predmet: Francuski jezik
Ispitivačica: Ornata Tadin, prof., arhivistica specijalistica, HDA.

Za predmet: Talijanski jezik
Ispitivačica: Marina Grgičević, prof., arhivistica specijalistica, ravnateljica Državnog  arhiva u Splitu,
Zamjenica: Bruna Horović Vuković, prof., arhivistica specijalistica, voditeljica Odsjeka Arhiva mapa za Istru i Dalmaciju u Državnom arhivu u Splitu.

Za predmet: Povijest filma
Ispitivač: Mladen Burić, arhivist, specijalnost filmski arhivist, načelnik Odsjeka za obradu filmskog, video i foto gradiva u HDA,
Zamjenik: Blago Markota, voditelj arhiva HRT-a.

Za predmet: Filmska tehnologija
Ispitivač: Mladen Burić, arhivist, specijalnost filmski arhivist, načelnik Odsjeka za obradu filmskog, video i foto gradiva u HDA.
Zamjenica: Mirna Supek Janjić, stručna suradnica specijalistica za filmsku montažu u Odjelu hrvatske kinoteke u HDA.

Za predmet: Restauracija i konzervacija arhivskog gradiva
Ispitivačica: Dubravka Pilipović, viša konzervatorica-restauratorica, načelnica Odsjeka za konzervaciju i restauraciju u HDA,
Zamjenik: Igor Kozjak, konzervator-restaurator, načelnik knjigovežnice u HDA.

Za predmet: Povijest institucija na hrvatskom području
Ispitivač: mr. sc. Ladslav Dobrica, viši arhivist, načelnik Odsjeka  za starije i vojno arhivsko gradivo u HDA,
Zamjenik: dr.sc. Elvis Orbanić, arhivist, ravnatelj Državnog arhiva u Pazinu.

Za predmet: Pomoćne povijesne znanosti
Ispitivač: dr.sc. Stjepan Razum, arhivski savjetnik, pročelnik Odjela Nadbiskupijskog arhiva u Zagrebu u HDA,
Zamjenik: mr. sc. Ladslav Dobrica, viši arhivist, načelnik Odsjeka  za starije i vojno arhivsko gradivo u HDA,

Za predmet: Upravljanje elektroničkim dokumentima
Ispitivač: Jozo Ivanović, viši arhivist, pomoćnik ravnateljice za arhivsku djelatnost i razvoj u HDA,
Zamjenica: Suzana Grubešić, dipl. ing. elektrotehnike, pročelnica Odjela za informatičke tehnologije u HDA,

Za predmet: Zaštita i obrada elektroničkih zapisa
Ispitivač: Saša Haberle, dipl. povjesničar, viši stručni savjetnik za informatiku u Odjelu za informatičke tehnologije u HDA.
Zamjenik: Jozo Ivanović, viši arhivist, pomoćnik ravnateljIce za arhivsku djelatnost i razvoj u HDA.

Za predmet: Fotografija i mikrografija
Ispitivač: mr. sc. Amir Obhođaš,  viši arhivist, načelnik Odsjeka mikroteke i fonoteke u  HDA,
Zamjenik: Hrvoje Gržina, viši arhivist u Odjelu središnjeg fotolaboratorija u HDA. 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a