E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
MINISTARSTVO KULTURE  >  Ustroj  >  Glavno tajništvo

Glavni tajnik Ministarstva: Hrvoje Žulj
tel.: 01 4866 257
e-pošta.: hrvoje.zulj@min-kulture.hr

 Stručna referentica: Ivana Stepanić
tel.: 01 4866 270
faks.: 01 4866 280
e-pošta: ivana.stepanic1@min-kulture.hr
 

Služba za informatizaciju
Voditeljica Službe: Jasminka Draženović
tel.: 01 4866 507
e-pošta: jasminka.drazenovic@min-kulture.hrSektor za ljudske potencijale, javnu nabavu i tehničke poslove       
Načelnik Sektora:  Kristina Vlašiček Novoselec
tel.: 01 4866 314
e-pošta: kristina.vlasicek-novoselec@min-kulture.hr


Služba za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
Voditeljica Službe: Ana Bogut
tel.: 01 4866 535
e-pošta: ana.bogut@min-kulture.hr 

Služba za javnu nabavu i tehničke poslove
Voditelj Službe: Srđan Bogdanović
tel.: 01 4866 210
e-pošta: srdjan.bogdanovic@min-kulture.hr


 ▪ Godišnji plan rada Ministarstva kulture za 2019. godinu


 Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture (NN br. 17/17)

Odluka o Planu prijama za zapošljavanje pripravnika u reguliranim
   djelatnostima iz sektora kulture za 2019. godinu

   (Tablica 1 - sastavni dio Plana)

 Plan prijama Ministarstva kulture za stručno osposobljavanje bez
   zasnivanja radnog odnosa u 2018. godini


 Etički kodeks državnih službenika, NN br. 40/2011.

 Obavijest  o sprječavanju sukoba interesa

 Imenovanje osobe zadužene za nepravilnosti

Imenovanje službenika za informiranje Ministarstva kulture

 Imenovanje povjerenika za etiku Ministarstva kulture

 Imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka
 
 Imenovanje povjerenika za poslove zaštite od požara

 Arhiva
    
 
 

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature