E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
MINISTARSTVO KULTURE  >  Ustroj  >  Uprava za zaštitu kulturne baštine

Davor Trupković, pomoćnik ministrice kulture
e-pošta: davor.trupkovic@min-kulture.hr

Tajnica pomoćnika ministrice:
Ljiljana Jagurić
tel: 01 4866 627
faks Uprave: 01 4866 680
e-pošta: ljiljana.jaguric@min-kulture.hr


Glavni konzervatori:

Ranka Saračević-Würth
tel: 01 4866 602
e-pošta: ranka.saracevic-wurth@min-kulture.hr

Tomislav Petrinec
tel: 01 4866 619
e-pošta: tomislav.petrinec@min-kulture.hr

mr. sc. Zoran Wiewegh          
tel: 01 4866 239
e-pošta: zoran.wiewegh@min-kulture.hrSektor za zaštitu kulturne baštine
Načelnica: Mirna Sabljak, dipl. ing. arh.
tel: 01 4866 607
e-pošta: mirna.sabljak@min-kulture.hr 


Služba za nepokretnu kulturnu baštinu 
Voditelj Službe: Damir Čibarić
tel: 01 4866 603
e-pošta: damir.cibaric@min-kulture.hr

Odjel za graditeljsku baštinu, krajolik i prostorno planske mjere zaštite 
Voditelj Odjela: Bruno Diklić
tel: 01 4866 615
e-pošta: bruno.diklic@min-kulture.hr

Odjel za arheologiju 
Voditeljica Odjela: Andrea Cukrov
tel: 01 4866 281
e-pošta: andrea.cukrov@min-kulture.hr


Služba za pokretnu, etnografsku i nematerijalnu kulturnu baštinu
Voditelj Službe: Tatjana Horvatić
tel: 01 4866 606
e-pošta: tatjana.horvatic@min-kulture.hr

Odjel za pokretnu kulturnu baštinu 
Voditeljica Odjela: Katarina Radatović-Cvitanović
tel: 01 4866 605
e-pošta: katarina.radatovic-cvitanovic@min-kulture.hr

Odjel za etnografsku i nematerijalnu kulturnu baštinu 
Voditelj Odjela: Mladen Kuhar                             
tel: 01 4866 503
e-pošta: mladen.kuhar@min-kulture.hr


Služba za dokumentaciju i registar kulturnih dobara
Voditeljica: mr. sc. Anuška Deranja Crnokić
tel: 01 4866 523
e-pošta: anuska.deranja-crnokic@min-kulture.hr
 
Odjel za dokumentaciju kulturne baštine 
Voditelj Odjela: Jadranka Galiot Kovačić
tel: 01 4866 515
e-pošta: jadranka.galiot-kovacic@min-kulture.hr

Odjel za Registar kulturnih dobara 
Voditeljica Odjela: Ines Jelavić Livaković
tel: 01 4866 320
e-pošta: ines.jelavic-livakovic@min-kulture.hrSektor za konzervatorske odjele i inspekciju 
Načelnica: dr. sc. Tatjana Lolić
tel: 01 4866 655
e-pošta: tatjana.lolic@min-kulture.hr


Služba za inspekcijske poslove zaštite kulturne baštine
Voditelj: Hrvoje Koržinek
tel: 01 4866 624
e-pošta: hrvoje.korzinek@min-kulture.hr


 


>> SVI KONZERVATORSKI ODJELI

 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature