E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
MINISTARSTVO KULTURE  >  Ustroj  >  Uprava za pravne i financijske poslove i programe Europske unije
Kontakt
tel: 4866 301


Sektor za normativne i upravno-pravne poslove 
Načelnik: mr. sc. Tomislav Jelić
tel.: 01 4866 216
e-pošta: tomislav.jelic1@min-kulture.hr

 
Služba za normativne poslove u kulturi 
Voditeljica: Melita Holetić
tel: 01 4866 235
e-pošta: melita.holetic@min-kulture.hr


Služba za upravno-pravne poslove u kulturi
Voditelj: Hrvoje Pavičić
tel: 01 4866 213
e-pošta: hrvoje.pavicic@min-kulture.hr

Odjel za upravno-pravne poslove 
Voditelj: 
tel: 
e-pošta:

Odjel za praćenje obavljanja upravno-pravnih poslova
Voditeljica: Vesna Soldo
tel: 01 4866 254
e-pošta: vesna.soldo@min-kulture.hr


Sektor za financijske poslove, investicije, lokalni i područni (regionalni) razvoj
Načelnica: mr. sc. Ružica Mataić-Prša
tel.: 01 4866 410    
e-pošta: ruzica.mataicprsa@min-kulture.hr


Služba za strateško planiranje i analitiku
Voditelj: 
tel: 
e-pošta:


Služba za financiranje, investicije, lokalni i područni (regionalni) razvoj 
Voditeljica: Josipa Vidman
tel: 01 4866 449
e-pošta: josipa.vidman@min-kulture.hr


Služba za računovodstvo
Voditeljica: Merlina Hegel Šešet
tel.: 01 4866 416
e-pošta: merlina.hegelseset@min-kulture.hr


Sektor za programe i projekte Europske unije 
Načelnica: Anastazija Magaš Mesić
tel: 01 4866 412
Faks: 01 4866 560
e-pošta: anastazija.magas-mesic@min-kulture.hr

Za sve informacije o programima financiranima iz Europskog socijalnog fonda, molimo da nam se obratite putem e-pošte: esf@min-kulture.hr  


Služba za pripremu, provedbu, praćenje i vrednovanje programa i projekata Europske unije 
Voditeljica: Ivana Vukosavić Mitrov
tel: 01 4866 561
e-pošta: ivana.vukosavicmitrov@min-kulture.hr

Odjel za pripremu i provedbu programa i projekata Europske unije 
Voditeljica: Iva Marić
tel: 01 4866 508
e-pošta: iva.maric@min-kulture.hr

Odjel za praćenje i vrednovanje programa i projekata Europske unije 
Voditeljica:
tel: 01 4866 520
e-pošta:


Služba za razvoj i koordinaciju programa i projekata Europske unije
Voditelj: Mladen Špehar
Tel: 01 4866 326
e-pošta: mladen.spehar@min-kulture.hr
 Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature