E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Ministarstvo kulture kao prvo tijelo javne uprave koje koristi automatizam za objavu javnih podataka
Ministarstvo kulture prvo je tijelo javne uprave u Republici Hrvatskoj koje koristi automatizam za objavu podataka javnih registara, upisnika i očevidnika u strojno čitljivom obliku.      Tako je korisnicima Ministarstva kulture, u sklopu Portala otvorenih podataka i u koordinaciji s Ministarstvom uprave,  na raspolaganju pretraživanje putem ODS platforme (http://data.gov.hr/), s pomoću koje mogu pristupiti javnim podatcima kao što su Registar kulturnih dobara, Očevidnik kazališta, Registar koncesija, Registar fizičkih i pravnih osoba, Upisnik knjižnica, Očevidnik muzeja, Registar umjetničkih organizacija i Baza prijevoda.

     Primjerice, prilikom promjene ravnatelja neke kulturne ustanove u RH ta ustanova sama mijenja taj podatak u javnom registru, a izmjena se automatski pojavljuje i u objavljenom registru na stranicama Vlade RH data.gov.hr, bez dodatne intervencije Ministarstva kulture.

     Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama tijela javne vlasti obvezna su na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti i načinu pristupa i ponovne uporabe.

     Otvoreni podatci su oni koji se nalaze u posjedu tijela javne vlasti, a za koje postoji interes građana kako bi ih mogli koristiti u komercijalne ili nekomercijalne svrhe. Otvoreni su podatci, primjerice, razni registri i popisi, prometni, meteorološki, financijski podatci i sl.

     No složen postupak ažuriranja i pretvaranja baza podataka u strojno čitljiv oblik izazov je i za informatičare. ODS DataStage za Ministarstvo kulture izradila je tvrtka Omega software, specijalizirana za razvoj i integraciju cjelovitih poslovnih IT rješenja, u koordinaciji s voditeljicom Službe za informatizaciju i mrežne stranice Ministarstva kulture mag. ing. elth. Jasminkom Draženović.

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature