E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Novosti  >  Objavljen natječaj za potprogram Kultura u kategoriji za potporu europskim projektima suradnje
28.9.2016. - Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije objavila je natječaj za potprogram Kultura programa Kreativna Europa za Potporu europskim projektima suradnje u kategorijama: 

      •  manji projekti suradnje (sufinanciranje EU do 200.000,00 € / 60% projekta)
      •  veći projekti suradnje (sufinanciranje EU do 2.000 000,00 € / 50% projekta)

     Natječaj je otvoren od 27. rujna 2016. do 23. studenog 2016. do 12:00 h po srednjoeuropskom vremenu.

      Na službenim stranicama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) možete pročitati natječaj u cijelosti i pronaći sve detalje natječaja, vodič za korisnike, dokumente kao i odgovarajuću prijavnicu (eForm).

       Za sva pitanja koja se tiču sudjelovanja u potprogramu Kultura možete kontaktirati Desk Kreativne Europe pri Ministarstvu kulture.

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a