E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Glazba i glazbeno-scenske umjetnosti  >  Kulturno vijeće za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti

- Zakon o kulturnim vijećima (NN 48/04, NN 44/09, NN 68/13)


Članovi Kulturnog vijeća za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti:


prof. dr. sc. Hana Breko Kustura
prof. Marija Grazio
dr. sc. mr. art. Tamara Jurkić Sviben
red. prof. art. Dalibor Cikojević
red. prof. art. Neven Frangeš

 

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a