E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Natječaji  >  Javni pozivi  >  >>> ARHIVA  >  Javni pozivi u 2017. godini  >  Javni poziv za imenovanje dijela članova Upravnog vijeća HINE (Rok: 12.1.2017.)
     U ime Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo kulture objavilo je „Javni poziv za imenovanje dijela članova Upravnog vijeća HINE“ u Narodnim novinama broj 122/16 i u Jutarnjem listu od 28. prosinca 2016.

     Prijave na Javni poziv podnose se u roku 15 dana od dana objave Javnog poziva, na sljedeću adresu: Ministarstvo kulture, 10000 Zagreb, Runjaninova 2, s naznakom: “Prijava kandidata za člana/icu Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije“.

Objava: 28.12.2016., Narodne novine 122/16.
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature