E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Arheološka kulturna baština  >  Standardi u arheologiji

Standardizacija arheološke terenske dokumentacije

FORMULARI

Vođenje terenske dokumentacije iznimno je važan aspekt svakog arheološkog istraživanja.
Odjel za arheološku baštinu Ministarstva kulture izradio je nove te preuzeo nekoliko postojećih obrazaca za arheološki terenski rad prema metodi stratigrafskih jedinica. Formulari se mogu prilagoditi svakom lokalitetu. Novost je dostupnost obrazaca za vođenje arheološke terenske dokumentacije putem interneta u pdf formatu. Standardizirana arheološka dokumentacija značajno bi olakšala tumačenje rezultata arheoloških istraživanja i povećala njihovu kvalitetu.

Obrasci:

Stratigrafska jedinica (pdf)
Popis stratigrafskih jedinica (pdf)
Popis nalaza (pdf)
Popis signiranih nalaza (pdf)
Popis posebnih nalaza (pdf)
Posebni nalaz (pdf)
Popis uzoraka (pdf)
Upute za skupljanje uzoraka za 14c analizu / Obrazac
Formular grob (pdf) (Institut za arheologiju, Zagreb)
Podaci o grobu (pdf) ( (Institut za arheologiju, Zagreb)
Popis grobova (pdf) (Institut za arheologiju, Zagreb)
Visine (pdf)
Popis crteža (pdf)
Popis fotografija (pdf)   

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature