E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Muzejska djelatnost  >  Bilješka o postupku za osnivanje muzeja

Osnivanje muzeja kao javne ustanove odvija se u postupku koji obuhvaća:

- određivanje osnivača (članak 16. Zakona o muzejima («Narodne novine», br. 142/98), npr. Republika Hrvatska, Županija, Grad, općina, domaća fizička i pravna osoba; ako je osnivač Republika Hrvatska u  aktu o osnivanju navodi se koje ministarstvo obavlja osnivačka prava;
- inicijalno razmatranje postoje li uvjeti za osnivanje iz članka 17. Zakona o muzejima (muzejska građa, muzejska dokumentacija, prostor, oprema i sredstva za rad, stručno osoblje);
- konzultacija Sustava muzeja (mreža muzeja) kojim koordinira Muzejski dokumentacijski centar, a za svaku vrstu muzeja je određen Pravilnikom o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja («Narodne novine», br. 120/02) matični muzej
- zahtjev predlagača osnivanja upućuje se Hrvatskom muzejskom vijeću, savjetodavnom tijelu Ministarstva kulture, da načelno da prethodno mišljenje o postojanju uvjeta iz članka 17. Zakona o muzejima kako bi se mogao odvijati postupak osnivanja;
- izrada nacrta odluke o osnivanju; ako je osnivač Republika Hrvatska, uredbe Vlade Republike Hrvatske o osnivanju muzeja ili zakona koji donosi Hrvatski sabor, sukladno članku 12. i 13. Zakona o ustanovama («Narodne novine», br.76/93, 29/97 i 47/99), ostali osnivači donose odluku o osnivanju; više osnivača sklapa ugovor o osnivanju muzeja.
- odluka o osnivanju muzejske javne ustanove (osnivači grad, općina, županija) upućuje se Ministarstvu kulture na ocjenu sukladnosti sa zakonom (prema članku 8. Zakona o ustanovama, a u svezi članka 15. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave («Narodne novine», br. 199/03, 30/04, 136/04 i 22/05)
- sadržaj akta o osnivanju je propisan člankom 13. Zakona o ustanovama i odredbama Zakona o muzejima (odredbe o djelatnosti članak 5., ustrojstvu i upravljanju muzejom članak 23. do 30., sredstvima za rad muzeja članak 32., odredba koja određuje pitanje financiranja i obavljanja osnivačkih prava – npr. da određeno ministarstvo obavlja osnivačka prava; odredba kojom se predviđa imenovanje privremenog ravnatelja za obavljanje zadaća iz članka 15. Zakona o ustanovama);
- osnivač (Vlada RH ili Hrvatski sabor, Županija, Grad, Općina) donosi akt o osnivanju i imenuje privremenog ravnatelja muzeja;
- nakon što osnivač donese akt o osnivanju i Ministarstvo kulture donese rješenje  o postojanju uvjeta za osnivanje muzeja, te ocjeni sukladnosti sa zakonom za javne ustanove; privremeni ravnatelj podnosi prijedlog sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda radi registracije muzeja; pribavlja broj posl. subjekta pri Državnom zavodu za statistiku i otvara žiro račun u banci.
- registracijom muzeja u sudskom registru završava se proces osnivanja;

Hrvatsko muzejsko vijeće, savjetodavno tijelo Ministarstva kulture osniva Stručna povjerenstva za praćenje programa osnivanja novih muzeja kao i za utvrđivanje uvjeta za osnivanje istih.
Hrvatsko muzejsko vijeće je utvrdilo Osnovne kriterije za programe financiranja stalnih muzejskih postava.

Informacije o propisima u kulturnim djelatnostima pročitajte ovdje

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature