E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Dramske umjetnosti  >  Kulturno vijeće za dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti  >  Bilješke sa sjednica  >  Sažetak održanih sjednica Kulturnog vijeća za dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti
     Kulturno vijeće za dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti (dalje: Kulturno vijeće) održalo je šest sjednica na temu definiranja prijedloga programa prijavljenih na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu.

     Kulturno Vijeće je razmotrilo i vrednovalo programe sukladno temeljnim kriterijima koji su definirani u članku 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16).

     Kulturno vijeće imenovano je 4. srpnja 2016. godine te je radilo u sastavu: Joško Ševo, predsjednik; Jasminka Mesarić, Ksenija Zec, Miran Hajoš i Siniša Popović.

      Nakon konstituirajuće sjednice Kulturnog vijeća, održane 3. listopada 2016. godine, druga sjednica Kulturnog vijeća je održana 11. listopada 2016. godine, na temu definiranja programa suvremenog plesa i pokreta osnovom Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu. Na Poziv je pristiglo 118 programa, od kojih 13 programa gostovanja te 105 programa suvremenog plesa i pokreta. Ukupna traženja prema Ministarstvu kulture iznosila su 7.370.157,44 kuna.

     Treća sjednica Kulturnog vijeća je održana 25. i 26. listopada 2016. godine na temu definiranja programa profesionalne kazališne djelatnosti osnovom Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu

     Na Poziv su pristigla 323 programa iz područja profesionalne kazališne djelatnosti, a ukupna potraživanja prema Ministarstvu kulture iznosila su 90.089.365,24 kuna:

     • Za 90 programa iz potprogramske djelatnosti festivali / manifestacije od Ministarstva je traženo 18.454.050,54 kn.
     • Za 12 programa iz potprogramske djelatnosti gostovanja / javna kazališta od Ministarstva je traženo 511.366,00 kn.
     • Za 39 programa iz potprogramske djelatnosti gostovanja / privatna kazališta od Ministarstva je traženo 3.849.097,88 kn.
     • Za 52 programa iz potprogramske djelatnosti kazališta / redovni program od Ministarstva je traženo 59.645.870,15 kn.
     • Za 25 programa iz potprogramske djelatnosti lokalna organizacija gostovanja od Ministarstva je traženo 758.950,00 kn.
     • Za 87 programa iz potprogramske djelatnosti priprema predstava privatnih kazališta od Ministarstva je traženo 6.160.070,67 kn.
     • Za 18 programa iz potprogramske djelatnosti ostali programi od Ministarstva je traženo 709.960,00 kn.

     Četvrta sjednica Kulturnog vijeća je održana 2. studenog 2016. godine na temu: pregled dosadašnjih prijedloga Kulturnog vijeća za dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti sufinanciranja programa prijavljenih na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu.

     Peta sjednica Kulturnog vijeća je održana 21. studenog 2016. godine s dnevnim redom: definiranje konačnog prijedloga sufinanciranja programa osnovom Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu. Kulturno vijeće je prijedlog programa svih programskih djelatnosti: profesionalna kazališna djelatnost, kazališni amaterizam i suvremeni ples i pokret, razmotrilo i uskladilo s financijskim okvirom iz 2016. godine.

     Šesta sjednica Kulturnog vijeća održana je 23. prosinca 2016. godine. Na sjednici je definiran konačni prijedlog sufinanciranja programa osnovom Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu.

     Konačan pregled sufinanciranja programa profesionalne kazališne djelatnosti, kazališnog amaterizma i suvremenog plesa i pokreta, osnovom Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu objavljen je 23. prosinca 2016. godine na mrežnim stranicama Ministarstva kulture. Ukupan iznos sufinanciranja dramske, plesne i izvedbenih umjetnosti iznosi 20.117.800,00 kn (304 programa). Od toga,  176 programa profesionalne kazališne djelatnosti sufinancirano je u iznosu od 17.498.000,00 kn; djelatnost kazališnog amaterizma  sufinancirana je u iznosu od 852.000,00 kn (63 programa); suvremeni ples i pokret sufinanciran je u iznosu od 1.767.800,00 kn (65 programa).
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature