E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Zvanja u struci  >  Objava ispitnog roka za polaganje stručnog ispita u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti
 ISPITNI ROK ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA STJECANJE TEMELJNIH STRUČNIH ZVANJA U KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKOJ DJELATNOSTI – 2017.
 
 
Stručni ispit za stjecanje temeljnih stručnih zvanja u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti za pristupnike koji su svoju prijavu podnijeli do roka 1. srpnja 2016. održat će se 30. i 31. ožujka 2017. godine.
 
Ispit se polaže prema uvjetima iz postojećeg Pravilnika o stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 59/09, 117/12 i 57/13).
 
Povjerenstvo za stručne ispite utvrđuje ispunjava li pristupnik uvjete za polaganje stručnog ispita.
Pristupnike koji ispunjavaju uvjete tajnik Povjerenstva obavještava o prihvaćanju njihove prijave za polaganje stručnog ispita, o mjestu, vremenu i rasporedu polaganja stručnog ispita, kao i o uplaćivanju naknade. Pisanu radnju u dva primjerka s mišljenjem mentora i ocjenom pristupnici mogu predati najkasnije do 17. ožujka 2017. tajnici Povjerenstva, Ariani Hajdin, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Ministarstvo kulture, Runjaninova 2, Zagreb.
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a