E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Glazba i glazbeno-scenske umjetnosti  >  Kulturno vijeće za kulturno-umjetnički amaterizam  >  Bilješke sa sjednica
Bilješka sa sjednica – Kulturno-umjetnički amaterizam 2016.

     U razdoblju od 12. do 14. listopada 2015., Kulturno vijeće za kulturno-umjetnički amaterizam (dalje: Kulturno vijeće) održalo je sjednice na kojima je razmatralo 787 programa prijavljenih na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2016. godinu (dalje: Poziv). Ukupna financijska vrijednost programa iznosila je 44.282.667,97 kn, a iz državnoga proračuna potraživalo se 18.981.389,95 kn. Broj prijava u odnosu na 2015. povećan je za 82 programa (2015.=705, 2016.=787).

     Cjelina kulturno-umjetničkog amaterizma, glazbenog i folklornog, obuhvaćala je šest različitih programskih skupina:
     1. festivale, manifestacije, smotre i natjecanja,
     2. koncertna gostovanja i obilježavanja obljetnica,
     3. nabavu tradicijskoga ruha i glazbala za folklorne skupine i instrumentalne ansamble,
     4. seminare i radionice tradicijskih i instrumentalnih vještina,
     5. monografska, notna i diskografska izdanja,
     6. ostale programe (narudžbe novih djela hrvatskih skladatelja za amaterske ansamble, natječaje za nove skladbe hrvatskih skladatelja i slično).

     Prema Strateškom planu Ministarstva kulture 2015.-2017., Kulturno vijeće prijedloge je iznosilo u skladu s uvjetima Poziva, temeljnim kriterijima navedenim u Pravilniku o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 69/12, 44/13, 91/13, 72/15) te  Kriterijima za prihvaćanje prijedloga programa za kulturno-umjetnički amaterizam u 2016. godini.

     Vodeći se spoznajom da je amatersko stvaralaštvo nukleus kulture u lokalnom okruženju, koje kroz kulturu i umjetnost oblikuje lokalni identitet, Kulturno vijeće u svojim je prijedlozima kreiralo pozitivne uvjete za njegov razvoj te poticalo:
     - raznovrsne oblike glazbenog i folklornog djelovanja neovisno o vrstama, razlikovnim formatima ili tehnikama izražavanja,
     - programe čiji su sadržaji temelj kulturnog života i kulturnih aktivnosti u zavičajnim sredinama,
     - narodno stvaralaštvo i etnografske posebnosti plesne, vokalne i instrumentalne baštine, kao i narodnoga ruha, običaja, obreda i igara, osobito tamo gdje je ta baština ugrožena,
     - glazbeno djelovanje amatera u vokalnim i instrumentalnim disciplinama,
     - edukaciju u glazbenim i tradicijskim disciplinama (uz sudjelovanje struke),
     - dokumentiranje povijesti i suvremenosti kroz notna, diskografska i monografska izdanja. 

      Uz sadržajnu kvalitetu, stručna mišljenja uključila su ekonomičnost financijske konstrukcije, udio iz drugih izvora sufinanciranja te podršku jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Svi programi razmotreni su u skladu s ocjenom izvršenja dosadašnjih obveza korisnika prema državnom proračunu i drugim uvjetima kako je propisano. Slabosti u prijavljivanju na Poziv ukazuju na manjkavosti kod artikuliranja programskih sadržaja i specifikacije troškovnika, nedostatak popratne dokumentacije i  prijavljivanje različitih sadržaja na jedan prijavni obrazac. U ovoj djelatnost koju izrazito odlikuje samoaktivnost i svijest o pripadnosti izvorišnoj sredini, u posljednje tri godine osobito je naglašeno povećanje broja prijavljenih programa (u 2016. za 82, u 2015. za 81, u 2014. za 170 , što je prema pokazateljima 50%-tno povećanje).

     Zbog slabljenja gospodarskih prilika, razina sufinanciranja 21 jedinice regionalne samouprave i 555 jedinica lokalne samouprave ukazuje na pad potpora kulturno-umjetničkom amaterizmu čije su izravne posljedice intenzivan rast natječajnih zahtjeva i sukladno tomu, povećano potraživanje prema državnom proračunu.  
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature