E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Arhivska djelatnost  >  Stručno povjerenstvo za izradu novog Zakona o arhivskom gradivu i arhivima

Stručno povjerenstvo za izradu novog Zakona o arhivskom gradivu i arhivima


Koordinator Stručnog povjerenstva:
dr. sc. lvica Poljičak, državni tajnik Ministarstva kulture

Članovi:
- Jurica Cesar, ravnatelj Državnog arhiva za Međimurje
- dr. sc. Ante Gverić, ravnatelj Državnog arhiva u Zadru
- Damir Hrelja, ravnatelj Državnog arhiva u Varaždinu
- Jozo lvanović, Hrvatski državni arhiv
- mr. sc. Branko Kaleb, Ministarstvo kulture
- Nela Kušanić, ravnateljica Državnog arhiva u Sisku
- dr. sc. Dražen Kušen, predsjednik Hrvatskog arhivističkog društva
- lvica Mataija, ravnatelj Državnog arhiva u Gospiću
- Darko Rubčić, predsjednik Hrvatskog arhivskog vijeća
- prof. dr. sc. Hrvoje Stančić, predstojnik Katedre za arhivistiku i
  dokumentaristiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature