E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Natječaji  >  Javni pozivi  >  >>> ARHIVA  >  Javni pozivi u 2017. godini  >  Natječaj za dodjelu Nagrade „Vladimir Nazor“ za 2016. godinu (Rok: 14.04.2017.)
Na temelju članka 4. Pravilnika o radu Odbora „Nagrade Vladimir Nazor“ („Narodne novine“, broj 46/92) Odbor Nagrade „Vladimir Nazor“ raspisuje
 

NATJEČAJ
za dodjelu Nagrade „Vladimir Nazor“
za 2016. godinu

 

1. Nagrada „Vladimir Nazor“ dodjeljuje se za najbolja umjetnička ostvarenja u Republici Hrvatskoj na području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti te arhitekture i urbanizma.

2. Nagrada se dodjeljuje stvaraocima koji su državljani Republike Hrvatske.

3. Nagrada se dodjeljuje kao:
 
3.1. godišnja nagrada za najbolja umjetnička ostvarenja koja su bila objavljena, izložena, prikazana  ili izvedena tijekom 2016. godine u Republici Hrvatskoj. Godišnja nagrada može se dodijeliti pojedincu ili grupi umjetnika za zajednička umjetnička ostvarenja;
 
3.2. nagrada za životno djelo istaknutim umjetnicima koji su svojim stvaralaštvom obilježili     vrijeme u kojemu su djelovali i čiji je stvaralački put zaokružen, a djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske.

4. Prijedloge za dodjelu Nagrade „Vladimir Nazor“ mogu davati ustanove, trgovačka društva i druge zainteresirane organizacije i institucije, strukovne udruge te građani i njihova udruženja te kulturni stvaraoci i djelatnici pojedinačno.

5. Prijedlog za svakog kandidata mora biti popunjen na Obrascu dostupnom na adresi https://www.min-kulture.hr/ i treba sadržavati:
 
  1. područje za koje se predlaže nagrada uz posebnu napomenu ako se kandidat predlaže za nagradu za životno djelo
  2. tijek rada i opis umjetničkog ostvarenja
  3. temeljito obrazloženje za dodjelu Nagrade za životno djelo i godišnje nagrade
  4. osam primjeraka knjiga za područje književnosti.

Prijedlozi se upućuju do 14. travnja 2017. godine na adresu: Ministarstvo kulture, za Nagradu „Vladimir Nazor“, Runjaninova 2, 10 000 Zagreb.


 
ODBOR NAGRADE „VLADIMIR NAZOR“
Klasa: 061-06/16-01/0003, Urbroj: 532-05-02-01/5-16-01
Zagreb, 13. ožujka 2017.
 
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature