E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Inovativne umjetničke i kulturne prakse  >  Stručno povjerenstvo za rock glazbu i klupske programe u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu  >  Bilješke sa sjednica i sažeci sjednica

Sažetak 3. sjednice Stručnog povjerenstva za rock glazbu i klupske programe u Republici Hrvatskoj za 2018. godinu održane 27. veljače 2018. godine u  Ministarstvu kulture
 
Stručno povjerenstvo za rock glazbu i klupske programe u Republici Hrvatskoj za 2018. godinu je, slijedom evaluacije podprogramske djelatnosti rock glazbe za programe iz 2017. i 2018. godine koju je pripremila stručna služba Ministarstva kulture, raspravljalo o mogućnostima unaprjeđenja rada i smjernica za vrednovanje programa te uočenim problemima.
Povjerenstvo je raspravljalo o problemu regionalne disperzivnosti programa odnosno činjenice da je više od 30% financiranih programa iz Grada Zagreba. Povjerenstvo smatra da je potrebno jačanje komunikacije s korisnicima i njihovo upoznavanje s mogućnostima prijavljivanja programa na natječaje Ministarstva kulture u podzastupljenim županijama te osiguravanje sredstava iz drugih izvora.
 
 
Sažetak 2. sjednice Stručnog povjerenstva za rock glazbu i klupske programe u Republici Hrvatskoj za 2018. godinu održane 3. studenoga 2017. godine u  Ministarstvu kulture
 
Stručno povjerenstvo za rock glazbu i klupske programe u Republici Hrvatskoj za 2018. godinu je sukladno temeljnim kriterijima koji su propisani u članku 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16), smjernicama za vrednovanje programa, izvještaju o evaluaciji programa svih korisnika sredstava osnovom primljenih izvještaja o realizaciji financiranih programa za prethodne godine te ispunjenosti prijavnica sukladno uputama za prijavitelje razmatralo i vrednovalo 75 programa inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi prijavljenih na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu na podprogramsku djelatnost Rock glazba: festivali i klupski programi.
 
Ukupna potraživanja prema Ministarstvu kulture iznose 7.187.901,86 kuna.
 
Stručno povjerenstvo za rock glazbu i klupske programe u Republici Hrvatskoj za 2018. godinu jednoglasno je donijelo svoj prijedlog programa koji je upućen ministrici kulture.

Sažetak 1. sjednice Kulturnog vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse i Stručnog povjerenstva za rock glazbu i klupske programe u Republici Hrvatskoj za 2018. godinu održane 1. lipnja 2017. u Ministarstvu kulture
 
U Ministarstvu kulture održana je 1. sjednica Kulturnog vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse i Stručnog povjerenstva za rock glazbu i klupske programe u Republici Hrvatskoj za 2018. godinu koje je imenovala ministrica kulture dr. sc. Nina Obuljen Koržinek. Kulturno vijeće za inovativne umjetničke i kulturne prakse imenovano je Odlukom od 19. svibnja 2017. na razdoblje od četiri godine u sastavu: Mario Kikaš, Ana Hušman, Veljko Popović, Martina Munivrana i Petar Ćurić. Stručno povjerenstvo za rock glazbu i klupske programe u Republici Hrvatskoj za 2018. godinu imenovano je Odlukom od 19. svibnja 2017. za 2018. godinu u sastavu: Dražen Baljak, Zoran Stajčić i Nikša Bratoš.
Stručna služba Ministarstva kulture Vijeću i Povjerenstvu prezentirala je sažeti analitički pregled programske djelatnosti inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi te je otvorena rasprava o smjernicama za vrednovanje programa inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi te programa rock glazbe i klupskih programa.
Na sjednici je sudjelovala i ministrica kulture dr. sc. Nina Obuljen Koržinek koja je Vijeće i Povjerenstvo uvodno pozdravila te informirala o objavi Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu koji će biti raspisan 15. srpnja 2017. godine. Ključni zadaci Kulturnog vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse, a potom i Stručnog povjerenstva za rock glazbu i klupske programe u ovom mandatu bit će definiranje obuhvata programske djelatnosti, definiranje točaka preklapanja i komplementarnosti s drugim davateljima potpora, pitanje regionalne disperzivnosti te ujednačavanja mogućnosti potpore i jačanja programa na lokalnoj razini u suradnji s lokalnom i regionalnom samoupravom. Vijeće i Povjerenstvo će u razdoblju koje predstoji ojačati svoju savjetodavnu ulogu te aktivno sudjelovati u rješavanju svih spomenutih pitanja iz svoga djelokruga.
 


Sažetak sjednice Stručnog povjerenstva za rock glazbu i klupske programe održane 23. veljače 2017. u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2
 
Sukladno temeljnim kriterijima koji su propisani u članku 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16) i posebnim kriterijima Stručno povjerenstvo je razmatralo i vrednovalo programe inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi koji za primarnu aktivnost imaju rock glazbu (festivali i klupski programi), zaprimljenih na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu, kao i prigovore pristigle po objavi rezultata navedenog natječaja. Stručno povjerenstvo za rock glazbu i klupske programe je jednoglasno donijelo prijedlog programa koji će uputiti ministrici kulture.
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a