E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Zvanja u struci  >  Popis pristupnika koji su položili stručni ispit na XI. ispitnom roku
 STRUČNI ISPIT U KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKOJ DJELATNOSTI
 
XI. ispitni rok: 30. do 31. ožujka 2017.
 


POPIS PRISTUPNIKA PREMA UŽIM SPECIJALNOSTIMA KOJI SU POLOŽILI STRUČNI ISPIT:
 
 
SLIKE NA RAZLIČITIM NOSIOCIMA
1. Vjeran Duvnjak
2. Marija Kalmeta
3. Petar Radović
 
POLIKROMIRANA DRVENA SKULPTURA
1. Ivana Babić
2. Dijana Črepinko
3. Klara Debeljak
4. Monika Lolić
5. Ines Palčić
6. Maja Sučević Miklin
 
KAMENA PLASTIKA
1. Ante Antunović
2. Zvonimira Obad
3. Ivan Radonić
 
ZIDNO SLIKARSTVO
1. Pinija Duvnjak
2. Lejla Koščević
3. Kristina Matković
4. Danijela Skelin
5. Fani Župan
 
ŠTUKO
1. Anamarija Bezek
 
MOZAIK
1. Anđela Razlog
 
ARHEOLOŠKI MATERIJAL
1. Ana Doljanin
2. Elena Perković
3. Marina Šimičić
 
TEKSTIL
1. Štefica Nemec Panić
 
PAPIR
1. Anita Frinčić
2. Marina Strupar
 
NAMJEŠTAJ
1. Pero Čavara
 
METAL
1. Marko Horvat
 
KONZERVATOR POVJESNIČAR UMJETNOSTI
1. Ivan Braut
2. Ljubo Gamulin
 
KONZERVATOR ARHEOLOG
1. Roko Surić (podvodna arheologija)
2. Šime Vrkić
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a