E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
MINISTARSTVO KULTURE  >  Ustroj  >  Uprava za arhive, knjižnice i muzeje

dr. sc. Hrvoje Manenica, pomoćnik ministrice kulture

Tajnica pomoćnika ministrice:
tel: 01 4866-408;

Kontakt: Lidija Deverić
tel: 4866 408   faks: 4866 438
e-pošta: lidija.deveric@min-kulture.hr 


Sektor za arhive i digitalizaciju 
Načelnik Sektora: 
tel. 
e-pošta: 


Služba za arhivsku djelatnost


Služba za digitalizaciju kulturne baštine 
Voditeljica Službe: Jelena Bilić
tel.: 01 4866 519
e-pošta: jelena.bilic@min-kulture.hrSektor za muzejsku i knjižničnu djelatnost 
Načelnica Sektora: Jelena Glavić-Perčin
tel.: 01 4866 451
e-pošta: jelena.glavic-percin@min-kulture.hr


Služba za muzejsku djelatnost 
Voditeljica Službe: Rašeljka Bilić
tel.: 01 4866 546
e-mail: raseljka.bilic@min-kulture.hr


Služba za  knjižničnu djelatnost 


Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a