E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Novosti  >  Otvorene metode koordinacije - Open Method of Coordination OMC
 
Što je otvorena metoda koordinacije (OMK/OMC)?

Otvorena metoda koordinacije (Open Method of Coordination - OMC) je posebna metoda rada između država članica Europske unije kojom se potiče stvaranje zajedničkog razumijevanja problema i pomaže u izgradnji konsenzusa o najboljim rješenjima i njihovoj praktičnoj primjeni, kombinirajući pritom zajedničke ciljeve socijalnih politika država članica, nacionalne akcijske planove i zajedničke indikatore, s ciljem promoviranja efikasnije strateške politike društvene uključenosti država članica. Svake četiri godine države članice EU dogovaraju se o temama na koje se OMK eksperti trebaju usredotočiti u odnosu na Plan rada za kulturu Europskog Vijeća.
  _____________________________

      Report-HR 

Priručnik za kulturnu osviještenost i izražavanje .pdf


_____________________________

Uloga zemalja članica EU

Zemlje članice EU imaju mnogo zadataka u međusobnoj razmjeni dobre prakse te o načinima na koji oblikuju svoje politike i modele financiranja. Stručnjaci iz ministarstava kulture i nacionalnih kulturnih institucija sastaju se nekoliko puta, tijekom 18 mjeseci, kako bi razmijenili dobre prakse i kreirali priručnike, koji se nakon objave predstavljaju diljem EU, u tiskanom i digitalnom obliku.  


Uloga Europske komisije

Europska komisija odgovorna je za organizaciju OMK skupina, domaćinstvo u svojim radnim prostorima te nadoknađuje putne troškove, podržava članove u istraživanjima i studijama te osigurava angažman vanjskih stručnjaka. Komisija ne predsjeda sastancima OMK-a i ne odlučuje tko će na njima sudjelovati. Ta je odluka u nadležnosti nacionalnih vlada, odnosno resornih ministarstava koji imenuju članove skupina. Skupine kroz kolektivni rad odlučuju hoće li i na koji način uključiti dodatne vanjske stručnjake. 


Realizirane OMK radne skupine 

Od 2008. godine do sada realizirano je 14 OMK skupina za kulturu i obrađene su sljedeće teme:
- Kulturne i kreativne industrije
- Interkulturni dijalog
- Pristup kulturi
- Kultura i obrazovanje
- Mobilnost umjetnika i stručnjaka za kulturu
- Mobilnost umjetnina

Do sada su radne skupine OMK-a izradile cijeli niz priručnika dobre prakse, a 2013. poseban tim za vanjsku procjenu zaključio je da su OMK skupine dobro funkcionirale i bile relevantne za ciljeve ostvarivanja kulturnih politika zacrtanih u Planu rada za kulturu.
 


OMK skupine prema sljedećim temama:

2017. - 2019.
OMK skupina Doprinos kulture socijalnoj inkluziji


2017. - 2018., djeluju četiri radne skupine:
Održivi kulturni turizam
Poticanje doprinosa kulture prema društvenoj uključenosti
Vještine, obuka i prijenos znanja:  tradicionalna i novo-dolazeća  zanimanja
Kino: poboljšanje protoka europskih filmova

 
2016. - 2017. 
Identificiranje inovativnih mjera za promicanje poduzetništva i novih poslovnih modela u kulturnom i kreativnom sektoru


2016. 
Zbog nastale sirijske izbjegličke krize u 2015. godini tijekom 2016. godine po prvi puta održana izvanredna OMK skupina s jednogodišnjim mandatom na temu Interkulturnog dijaloga u kontekstu migracijske krize.


2015. - 2016. 
Poboljšanje pristupa kulturi putem digitalnih sredstava (2015.-16.), uključujući i podskupinu o Promicanju čitanja u digitalnom okruženju (samo za 2015. godinu)
Participativno upravljanje kulturnom baštinom
 

2015. 
Kulturna svijest i izražavanje (umjetnička i kulturna edukacija)
Pristup financijama za kulturne i kreativne sektore

 


European cooperation: the Open Method of Coordination
  Za više informacija o radu OMK skupina između država članica Europske unije kontaktirajte omk@min-kulture.hr
 

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature