E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod
Europska godina kulturne baštine 2018.

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Inovativne umjetničke i kulturne prakse  >  Stručno povjerenstvo za rock glazbu i klupske programe u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu  >  Kriteriji za vrednovanje programa rock glazbe: festivala i klupskih programa

 Stručno povjerenstvo za rock glazbu i klupske programe u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu pri vrednovanju programa primjenjuje:
 
1. Temeljne kriterije koji su propisani člankom 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16):
 
 1. kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa
 2. važnost programa za očuvanje kulturne baštine i kulturnog identiteta
 3. primjena novih tehnologija, partnerstvo, koprodukcije i umrežavanje
 4. ekonomičnost i dugoročnost programa
 5. promicanje hrvatske kulture u svijetu i uključenost u europske i međunarodne kulturne mreže i projekte
 6. opći interes za kulturni razvitak kao i posebni interesi prema područjima obrazovanja, znanosti, gospodarstva, turizma itd.
 7. promicanje programa za djecu i mlade
 8. sudjelovanje osoba s invaliditetom u programu te prilagođenost programa osobama s invaliditetom
 9. podrška jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u ostvarivanju programa
 10. podrška međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija u ostvarivanju programa te
 11. financijska potpora iz drugih izvora.
 
2. Smjernice Stručnog povjerenstva za rock glazbu i klupske programe za 2020. godinu za vrednovanje programa rock glazbe: festivala i klupskih programa


Cilj potpore programima rock glazbe: festivali i klupski programi, koji su sastavnice urbanih kulturnih sadržaja, je promocija festivala kao kreativnih platformi za suvremene rock izričaje i raznolike rock vrste kao i promocija cjelogodišnjih programa klubova kao doprinos kontinuiranoj dinamici sadržaja klupskih aktivnosti.
 
Potporom se osiguravaju razvojne perspektive kreativnom stvaralaštvu mladih, suvremenim oblicima promocije, stvaranju nove publike i većoj prisutnosti nositelja festivalske i klupske scene u manjim sredinama u Republici Hrvatskoj. 

Festivali
 • programi koji promoviraju hrvatske neafirmirane bendove, afirmirane rock skupine i hrvatske rock glazbenike  (minimalno 30% domaćeg programa unutar jedne programske cjeline)
 • dostupnost/pristupačnost publici (cijene ulaznica u skladu s hrvatskim standardima; odgovarajući kapacitet prostora)
 • međunarodna relevantnost programa
 • kontinuitet održavanja programa
 • jasno profiliran programski sadržaj s live izvedbama kvalitetnih autora/glazbenika/skupina (predmetnom području ne pripadaju koncerti tzv. cover bendova ni estradne priredbe)
 • jasno i detaljno razrađen prijedlog financijske konstrukcije
 
Klupski programi
 • otvorenost klubova u ostvarivanju suradničkih projekata te umreženost s institucijama, udrugama i lokalnom zajednicom
 • programsko povezivanje i suradnja na nacionalnoj razini
 • razvoj kulturnog i društvenog djelovanja kojim se povezuju specifične vrste urbane kulture
 • dostupnost/pristupačnost programskog sadržaja (cijene ulaznica u skladu s hrvatskim standardima; odgovarajući kapacitet prostora)
 • godišnji broj koncerata i ostalih programa u vlastitoj organizaciji
 • jasno profilirani programi s live izvedbama kvalitetnih hrvatskih tj. inozemnih autora / glazbenika / skupina - minimalno 30% domaćeg programa (predmetnom području ne pripadaju koncerti tzv. cover bendova ni estradne priredbe)
 • jasno i detaljno razrađen prijedlog financijske konstrukcije
 • pozitivno okruženje za razvoj publike kojemu je cilj jačanje sudjelovanja građana u kreativnim procesima klupskih aktivnosti 
 • kvalitetne inicijative koje u manjim kulturnim sredinama potiču i razvijaju vlastitu glazbenu scenu, posebno tamo gdje kontinuitetom svog djelovanja oblikuju kulturni identitet te sredine
 • programi koji svojim sadržajnim aktivnostima pridonose osobnom razvoju pojedinaca i kvaliteti razvoja osobnih kreativnih potencijala
3. Izvještaj o evaluaciji financiranih programa svih korisnika sredstava za prethodne godine. Izvještaje priprema Odjel za vizualnu umjetnost Ministarstva kulture.
 
4. Ispunjenost e-prijavnice sukladno uputama uz dostavu svih propisanih obaveznih priloga.
 
 
Najave  RSS
e-Pisarnica
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Otvorene metode koordinacije

 Kulturne politike i rezidencijalni programi