E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Inovativne umjetničke i kulturne prakse  >  Stručno povjerenstvo za rock glazbu i klupske programe u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu  >  Kriteriji za vrednovanje programa rock glazbe: festivala i klupskih programa

 Stručno povjerenstvo za rock glazbu i klupske programe u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu pri vrednovanju programa primjenjuje:
 

1. Temeljne kriterije koji su propisani člankom 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16):
 
1. kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa

2. važnost programa za očuvanje kulturne baštine i kulturnog identiteta

3. primjena novih tehnologija, partnerstvo, koprodukcije i umrežavanje

4. ekonomičnost i dugoročnost programa

5. promicanje hrvatske kulture u svijetu i uključenost u europske i međunarodne kulturne mreže i projekte

6. opći interes za kulturni razvitak kao i posebni interesi prema područjima obrazovanja, znanosti, gospodarstva, turizma itd.

7. promicanje programa za djecu i mlade

8. sudjelovanje osoba s invaliditetom u programu te prilagođenost programa osobama s invaliditetom

9. podrška jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u ostvarivanju programa

10. podrška međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija u ostvarivanju programa te

11. financijska potpora iz drugih izvora.
 
 
2. Smjernice Stručnog povjerenstva za rock glazbu i klupske programe za 2019. godinu za vrednovanje programa rock glazbe: festivala i klupskih programa
 
Festivali
 • programi koji promoviraju hrvatske neafirmirane bendove, afirmirane rock skupine i hrvatske rock glazbenike  (minimalno 30% programa unutar jedne programske cjeline)
 • dostupnost/pristupačnost publici (cijene ulaznica u skladu s hrvatskim standardima; odgovarajući kapacitet prostora)
 • međunarodna relevantnost programa
 • kontinuitet održavanja programa
 • jasno profiliran programski sadržaj s live izvedbama kvalitetnih autora/glazbenika/skupina (predmetnom području ne pripadaju koncerti tzv. cover bendova ni estradne priredbe)
 • jasno i detaljno razrađen prijedlog financijske konstrukcije
 
Klupski programi
 • otvorenost klubova u ostvarivanju suradničkih projekata
 • umreženost s institucijama, udrugama i lokalnom zajednicom čiji je cilj transfer znanja, izmjena/stjecanje iskustava i ostvarivanje primjera dobre kulturne prakse
 • programsko povezivanje i suradnja na nacionalnoj razini
 • razvoj kulturnog i društvenog djelovanja kojim se povezuju specifične vrste urbane kulture
 • programi koje karakterizira otvorenost različitim kulturama (interkulturalnost)
 • dostupnost/pristupačnost programskog sadržaja (cijene ulaznica u skladu s hrvatskim standardima; odgovarajući kapacitet prostora)
 • godišnji broj koncerata i ostalih programa u vlastitoj organizaciji
 • jasno profilirani programi s live izvedbama kvalitetnih hrvatskih/inozemnih autora/glazbenika/skupina - minimalno 30% programa u korist hrvatskih umjetnika (predmetnom području ne pripadaju koncerti tzv. cover bendova ni estradne priredbe)
 • jasno i detaljno razrađen prijedlog financijske konstrukcije
 • pozitivno okruženje za uključivanje/povećanje/širenje publike čiji je cilj intenzivno sudjelovanje građana u kreativnim procesima klupskih aktivnosti 
 • kvalitetne inicijative koje u manjim kulturnim sredinama potiču/razvijaju vlastitu glazbenu scenu, posebno tamo gdje po kontinuitetu djelovanja oblikuju kulturni identitet te sredine
 • programi koji svojim sadržajnim aktivnostima pridonose osobnom razvoju pojedinaca i kvaliteti razvoja osobnih kreativnih potencijala
 
3. Izvještaj o evaluaciji programa svih korisnika sredstava osnovom primljenih  izvještaja o realizaciji financiranih programa za prethodne godine. Izvještaje priprema Odjel za vizualnu umjetnost Ministarstva kulture.
 
 
4. Ispunjenost prijavnice sukladno uputama.
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a