E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Knjižnična djelatnost  >  Hrvatsko knjižnično vijeće  >  Kriteriji (smjernice) za vrednovanje knjižničnih programa
 Smjernice za vrednovanje knjižničnih programa:

      -  pozitivna ocjena izvršenja programa za prethodnu godinu vezano uz sve podmirene obveze prema Ministarstvu kulture
      -  posebnost županijskih matičnih knjižnica koje su, na temelju Zakona o knjižnicama i Pravilnika o matičnoj djelatnosti, nositelji i pokretači knjižnične djelatnosti u područjima svoje matičnosti
      -  broj stanovnika određenog područja na kojemu djeluje knjižnica
      -  broj članova knjižnice
      -  broj knjiga u fondu pojedine knjižnice
      -  obrtaj fonda knjižnice (broj posudbi u knjižnici i izvan knjižnice)
      -  broj virtualnih posjeta knjižnici
      -  raspoloživ prostor knjižnice
      -  broj stručnih djelatnika
      -  usklađenost sa Standardima za narodne knjižnice
      -  proširenje djelatnosti
      -  osamostaljenje
      -  pokretanje pozitivnih promjena u knjižničarstvu
      -  zapaženo djelovanje u lokalnoj zajednici
      -  jednakomjerno ulaganje osnivača knjižnice, županije, vlastitog ili sponzorskog prihoda i Ministarstva kulture − 50:50
      -  u slučaju kada knjižnica djeluje na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima, omjer sredstava osnivača županije, vlastitog ili sponzorskog prihoda i Ministarstva kulture može biti 30:70
      -  u slučaju kada je osnivač prethodne godine uložio sredstva u infrastrukturu knjižnice koja je time značajno povećala prostor i proširila program, omjer sredstava osnivača županije, vlastitog ili sponzorskog prihoda i Ministarstva kulture može biti 30:70
      -  inicijalna sredstva novim, tek osnovanim knjižnicama
      -  dodatna sredstva knjižnicama koje imaju bibliobusnu službu 
 
Dodatne smjernice za vrednovanje akcija i manifestacija te razvojnih programa u knjižničnoj djelatnosti: 
  • inovativnost ponuđenog programa
  • kontinuitet
  • dobivene nagrade ili priznanja
  • poticanje društvene inkluzije
  • značaj i potencijal za doprinos razvoju knjižnične djelatnosti
  • kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i iskustvo u provođenju programa
     
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature