E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod
Europska godina kulturne baštine 2018.

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Novosti  >  Dani europske baštine: PANEL-DISKUSIJA / Kulturni krajolik – nekad, danas, sutra
U sklopu manifestacije Dana europske baštine održana je Panel-diskusija / Kulturni krajolik – nekad, danas, sutra 13. 10. 2017., u zagrebačkom Muzeju Mimara koja je organizirana s namjerom podizanja svijesti o važnosti kulturnog krajolika kao vrste kulturne baštine koja je ujedno i jedan od važnih čimbenika prostornog identiteta   na svim razinama, od lokalne, nacionalne do međunarodne.   Utjecaji suvremenog razvoja izazivaju promjene koje često uzrokuju degradaciju obilježja i vrijednosti krajolika pa je stoga važno pravodobno prepoznati vrijednosti kulturnih krajolika te ih uključiti u strategije i programe razvoja različitih sektora i u sustav prostornoplanske dokumentacije.

   Diskusija o problemima na koje se nailazi u procesu donošenja pravne zaštite te kasnije u provođenju mjera zaštite kulturnih krajolika, kojih danas imamo svega 12 upisanih u Registar kulturnih dobara RH, rasvijetlila je potrebu relaksacije pravne norme, u narednom razdoblju, a vezanu za utvrđivanje obuhvata i popisivanja svih katastarskih čestica.

   Isto tako, s obzirom na slojevitost i isprepletenost prirodnih i kulturnopovijesnih sastavnica kulturnih krajolika proizlazi potreba formiranja radnog tijela na državnoj razini koje bi okupljalo stručnjake iz područja kulturne baštine, zaštite prirode, poljoprivrede, prostornog uređenja, turizma kao i akademske zajednice da na multidisciplinarni način pristupe očuvanju kulturnih krajolika te iniciraju izradu Nacionalne strategije zaštite krajolika kao ključnog preduvjeta učinkovitog upravljanja promjenama u krajoliku.
 

Najave  RSS
e-Pisarnica
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Otvorene metode koordinacije

 Kulturne politike i rezidencijalni programi