E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Novosti  >  Svečanost obilježavanja 60 godina ESF-a
5.12.2017. - U povodu proslave 60 godina Europskog socijalnog fonda u Europskoj uniji i 10 godina u Republici Hrvatskoj u organizaciji Ministarstva rada i mirovinskoga sustava Upravljačkog tijela za Europski socijalni fond, održalo se događanje pod nazivom „ESF – Snaga razvoja“   u utorak, 5. prosinca 2017. godine, u prostoru Hrvatskog državnog arhiva.

   Cilj ovog događanja bio je zajednički s predstavnicima Europske komisije predstaviti ESF kao platformu dosadašnjeg, ali i budućeg razvoja u području socijalnog uključivanja, obrazovanja i dobrog upravljanja. 

FOTO: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

   Pozdravne riječi na službenom otvorenju događanja uputio je direktor Glavne uprave za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje Jordi Curell Gotor, naglasivši pri tom važnost zajedničkog djelovanja na razini Europske unije u razvoju socijalnih politika, te je u tom kontekstu spomenuo Europski stup socijalnih prava.
   Ministar rada i mirovinskoga sustava mr. sc. Marko Pavić otvarajući konferenciju čestitao je direktoru Glavne uprave za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje gospodinu Jordiju Curellu Gotoru na 60 godina Europskog socijalnog fonda u Europskoj uniji. Tom je prilikom naglasio kako Republika Hrvatska već deset godina sudjeluje u procesima namijenjenim unaprjeđenju ljudskih potencijala kroz sustavno sufinanciranje europskih fondova.

   Istaknuo je i kako je ESF učinkovit instrument borbe protiv strukturnih problema nezaposlenosti i tržišta rada u širem smislu koji će pratiti i cjelovitu obrazovnu reformu te osigurati znanja i vještine 21. stoljeća od vrtića do doktorata, ali i cjeloživotno učenje.

FOTO: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

   Nakon održane prezentacije o deset godina djelovanja Europskog socijalnog fonda u Republici Hrvatskoj, njegovim postignućima i rezultatima koje je predstavila državna tajnica Ministarstva rada i mirovinskoga sustava Katarina Ivanković Knežević, naglasivši kako se iz fonda financiraju različiti projekti iz područja obrazovanja, socijalne politike, kulture, turizma i ostaloga, uslijedila je panel-rasprava „Budućnost ESF-a u Republici Hrvatskoj“.

   Na panel raspravi o budućnosti ESF-a u Republici Hrvatskoj uz predstavnike Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva zdravstva, Ministarstva turizma, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, sudjelovao je i državni tajnik Krešimir Partl, predstavivši aktivnosti u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ što ih provodi Ministarstvo kulture.

FOTO: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

   Istaknuo je kako je Ministarstvo kulture objavilo u ovom programskom razdoblju tri poziva na dostavu projektnih prijedloga. U okviru prioritetne osi Socijalno uključivanje to su pozivi „Umjetnost i kultura za mlade“ i „Umjetnost i kultura 54+“, a u okviru prioritetne osi Dobro upravljanje objavljen je poziv „Kultura u centru ‒ potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“.

   U 2018. godini planirana je objava još dvaju poziva na dostavu projektnih prijedloga: „Mediji za zajednicu – potpora socijalnom uključivanju putem medija“ i „Uključivanje marginaliziranih skupina u društvo sudjelovanjem u kulturnim i umjetničkim aktivnostima“ kojima je cilj socijalno uključivanje marginaliziranih skupina kroz kulturno-umjetničke aktivnosti te medije.

   Prilikom izlaganja na panelu istaknuo je kako je nedavno usvojena Nacionalna strategija poticanja čitanja te da će se aktivnosti poticanja čitanja predviđene navedenom Strategijom financirati u okviru Poziva „Uključivanje marginaliziranih skupina u društvo sudjelovanjem u kulturnim i umjetničkim  aktivnostima“.

   Nadodao je i kako su aktivnosti Ministarstva kulture usmjerene na poboljšanje položaja skupina u riziku od socijalne isključenosti u RH – starijih osoba, nezaposlenih, mladih, osoba s invaliditetom, pripadnika nacionalnih manjina ‒ kroz njihovo veće sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim aktivnostima i sadržajima te na povećanje njihove vidljivosti u društvu. Također, kroz objavljene i planirane operacije jačat će se kapaciteti umjetnika i kulturnih djelatnika u području kulturne te umjetničke edukacije i medijacije usmjerene na socijalno uključivanje ranjivih skupina kao i kapaciteti novinara za izvještavanja o ranjivim skupinama, njihovim pravima, položaju i problemima.
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a