E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Novosti  >  EUROPSKA GODINA KULTURNE BAŠTINE 2018.  >  Program Kreativna Europa – Europski projekti suradnje - potpora projekata Europske godine kulturne baštine 2018.
 Program Kreativna Europa – Europski projekti suradnje - potpora projekata Europske godine kulturne baštine 2018. 


Unutar standardnog poziva za projekte suradnje u potprogramu Kultura, otvorena je dodatna kategorija koja se odnosi na projekte vezane uz Europsku godinu kulturne baštine 2018.

Uvedena kategorija usmjerena je na dva specifična cilja:
•             upoznavanje i razumijevanje europske kulturne baštine kao zajedničkog resursa te podizanje svijesti o zajedničkoj povijesti i vrijednostima;
•             jačanje osjećaja pripadnosti zajedničkom europskom prostoru.

Nova kategorija Poziva poticat će projekte koji će u prvoj godini sufinanciranja planirati vidljive aktivnosti u obilježavanju Europske godine kulturne baštine 2018. Komisija će pokazati naklonosti prema projektima koji svoje aktivnosti nisu usredotočili isključivo na podizanje svijesti ili komunikaciju nego koji će imati trajni učinak i plan održivosti i nakon realizacije projekta.

Za više informacija o Pozivu u programu Kreativna Europa kontaktirajte ced@min-kulture.hr
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature