E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Novosti  >  EUROPSKA GODINA KULTURNE BAŠTINE 2018.  >  Međunarodna konferencija ,,Podvodna kulturna baština u Europi danas“
Međunarodna konferencija ,,Podvodna kulturna baština u Europi danas“
Republika Hrvatska, Zadar
25. - 26. listopada 2018.
                             
 
 

 
   Povodom obilježavanja Europske godine kulturne baštine Međunarodni centar za podvodnu arheologiju (UNESCO-ov centar II. kategorije) organizirat će međunarodnu konferenciju posvećenu podvodnoj kulturnoj baštine Europske unije i ostatka Europe pod nazivom ,,Podvodna kulturna baština u Europi danas“ u Zadru u listopadu 2018. godine.

   Glavni ciljevi Europske godine kulturne baštine koji najbolje odgovaraju konceptu ove Konferencije jesu promicanje održivog kulturnog turizma, razvijanje kvalitetnih standarda za zahvate u povijesnom okruženju i na lokacijama baštine te borba protiv nezakonite trgovine kulturnim dobrima i upravljanje prijetnjama kojima je izložena kulturna baština.

   Međunarodni centar za podvodnu arheologiju organizirat će dvodnevnu stručnu konferenciju:
             
-          sastanak stručnjaka bit će posvećen podvodnoj kulturnoj baštini i ronilačkom povijesnom turizmu; očekuje se dolazak deset govornika i dvadeset stručnjaka arheologa, povjesničara, profesionalnih ronilaca iz EU i istočne Europe;
-          međunarodna konferencija bit će posvećena pitanjima implementacije UNESCO-ove Konvencije o zaštiti podvodne baštine u Europi; određeni zakoni na nacionalnoj i međunarodnoj razini ne bave se sveobuhvatnom zaštitom podvodne kulturne baštine te su iz tog razloga jako važna iskustva zemalja koja primjenjuju UNESCO-ovu Konvenciju; očekuje se dolazak predstavnika ministarstava kulture deset zemalja članica EU-a.

   Cilj je Konferencije identificiranje ključnih aktualnih izazova i pitanja, analiza mogućnosti njihova rješavanja te poticanje na daljnje istraživanje bogate i raznovrsne kulturne baštine Europe.

Poveznice i kontakt informacije

Adresa: Međunarodni centar za podvodnu arheologiju Zadar (MCPA)
                Božidara Petranovića 1, 23000 Zadar, Hrvatska
Telefon: 00385/023/250 486
e-mail: info@icua.hr 
Kontakt osoba: dr. sc. Luka Bekić, ravnatelj
Web stranica: http://icua.hr/

 

International Conference ''Underwater Cultural Heritage in Europe today''
Republic of Croatia, Zadar
October 2018 –


 
   On the occasion of the European Year of Cultural Heritage the International Conference on Underwater Cultural Heritage of the EU and Europe will be organized at the International Centre for Underwater Archeology - UNESCO Cathegory II Centre under the title ''Underwater Cultural Heritage in Europe today'' in October 2018 in Zadar.

   The main objectives of the EYCH which suit the best the concept of this conference are to promote sustainable cultural tourism, to develop objective standards for interventions in the historical environment and heritage sites, to fight against illicit trafficking in cultural assests and to manage the threats to which the cultural heritage is exposed.

   The International Centre for Underwater Archeology will organize 2 days expert conference:
-          the expert meeting will focus on the underwater cultural heritage and diving historic tourism; the arrival of ten speakers and twenty archeologists, historians, professionals divers from EU and eastern Europe are expected;
-          the international conference devoted to the issues of the implementation of the UNESCO’s 2001 Convention on the Protection of Underwater Heritage in the EU countries and other European countries; certain national laws and pre-existing international law do not comprehensively protect underwater cultural heritage - that’s why the experiences of the countries that have applied the UNESCO’s Convention and those that are not yet are important; representatives of the ministries of culture of ten EU countries are expected to attend this meeting.

   The aim of the Conference is to identify key current issues and challenges and to explore how these issues could be addressed and encourage people to explore Europe’s rich and diverse cultural heritage.


Links and contact information

Adress: International Centre for Underwater Archaeology in Zadar (ICUA)
               Božidara Petranovića 1, HR-23000 Zadar, Croatia

Phone: 00385/023/250 486
E-mail: info@icua.hr
Contact person: dr. sc. Luka Bekić, ravnatelj
Web site: http://icua.hr/
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a