E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Novosti  >  EUROPSKA GODINA KULTURNE BAŠTINE 2018.  >  DOGAĐANJA  >  Međunarodna konferencija Najbolji u baštini 2018. / International Conference „The Best in heritage 2018“
Međunarodna konferencija Najbolji u baštini 2018.
Godišnja konferencija na svjetskoj razini kojom se predstavljaju nagrađeni muzejski, baštinski i konzervatorski projekti
Republika Hrvatska, Dubrovnik
26. – 28. rujna 2018.
 
 
 
 
   Najbolji u baštini specifična je konferencija na kojoj se predstavljaju najbolji projekti iz šireg sektora baštine nagrađeni u prethodnoj godini i to na svjetskoj razini. Stoga nudi jedinstvenu panoramu visokokvalitetnih postignuća. Konferencija Najbolji u baštini predstavlja nagrađene pobjednike, izabrane s popisa laureata iz prethodne godine, na temelju evaluacije žirija iz više od 50 nagradnih programa iz cijelog svijeta. Dio programa nazvan IMAGINES usredotočen je na korištenje multimedijskih i novih tehnologija u području baštine. Od početka 2002. godine strategija konferencije Najbolji u baštini jednostavna je: isto vrijeme, isto mjesto, isti koncept, intiman ugođaj i glatko izvedena organizacija.

   Ova je konferencija jedinstvena jer povezuje inače raspršene dijelove često fragmentirane baštinske scene. Konferencija ujedinjuje javni i privatni sektor, educirane stručnjake te aktiviste kao i one koji vjeruju u baštinski pokret. Partnerstvo s organizacijom EUROPA NOSTRA, uz potporu Europske komisije, strateška je veza s civilnim sektorom, dok ICOM zajedno s ICOMOS-om i ICCROM-om projekt povezuje s profesionalnim svijetom.
 
Poveznice i kontakt

Adresa: Najbolji u baštini
                / Europska asocijacija za baštinu
                Trg kralja Petra Krešimira IV, 7, HR-10 000 Zagreb, Croatia
Telefon: +385 1 7788 248, +385 1 4550 424
E-mail: pm@thebestinheritage.com
Osoba za kontakt: Luka Cipek, voditelj projekta
Internetska stranica: thebestinheritage.com
 
 

International Conference „The Best in heritage 2018“
Annual, global conference featuring award-winning museum, heritage and conservation projects
Republic of Croatia, Dubrovnik
26 - 28 September 2018    The Best in Heritage is a specific conference which features the best, award-winning projects from the broader heritage sector in the preceding year and does so on the global level. It therefore offers unique panorama of high-quality achievements. The Best in Heritage conference features prize winners selected from the lists of laureates from the previous year, as they have been generated by the juries of some 50 awards schemes from all over the world. The part of the program called IMAGINES focuses on use of multimedia and new technologies in the domain of heritage. Since the beginning in 2002, the strategy of Best in Heritage remains simple: same time, same place, one-track conference with an intimate atmosphere and imperceptible organization.

   This conference is a rarity since it connects the dispersed ranks of the often fragmented heritage scene. The conference unites the public and private sector, the trained professionals and activists and believers in the cause of heritage. The partnership with EUROPA NOSTRA, supported by the European Commission, is a strategic link to the civil sector, while ICOM together with ICOMOS and ICCROM, connect the project to the professional world.

Links and contact information
Adress: The Best in Heritage
                / European Heritage Association
                Trg kralja Petra Krešimira IV, 7, HR-10 000 Zagreb, Croatia
Phone: +385 1 7788 248, +385 1 4550 424
E-mail: pm@thebestinheritage.comp
Contact person: Luka Cipek, Project manager
Web site: thebestinheritage.com


Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a