E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Novosti  >  Svečano potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sufinanciranih iz Europskog socijalnog fonda u Ministarstvu kulture
22.12.2017. - U Ministarstvu kulture održano je u petak, 22. prosinca 2017. godine, svečano potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga Umjetnost i kultura za mlade.    Ministrica kulture dr. sc. Nina Obuljen Koržinek i upraviteljica Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva Cvjetana Plavša-Matić potpisale su Ugovore s predstavnicima prvih u nizu uspješnih prijavitelja na ovaj poziv, odgovornim osobama iz BLOK-a - Lokalne baze za osvježavanje kulture, CEKAPE-a - Centra za kreativno pisanje, Grada Čakovca, Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika Split, Zadarske županije i Međimurske županije. Ukupna vrijednost prvog niza potpisanih ugovora iznosi 2.968.221,23 kuna, dok je ukupna financijska alokacija natječaja 18 milijuna kuna.

   Uz ministricu kulture Ninu Obuljen Koržinek potpisivanju je nazočio i ministar rada i mirovinskoga sustava mr. sc. Marko Pavić, državna tajnica Ministarstva rada i mirovinskoga sustava Katarina Ivanković Knežević i državni tajnik Ministarstva kulture Krešimir Partl.   „Ovim programima i programima koji će biti odobreni u siječnju u sklopu natječaja Umjetnost i kultura za mlade, ali i drugim natječajima poput Umjetnost i kultura 54+ i Kultura u centru želimo posvjedočiti i pokazati kako nema djelatnosti  u našem društvu koja ne može doprinijeti socijalnoj uključenosti i koja ne može imati svoj doprinos društvu u cjelini", istaknula je ministrica.

   Udio od 85 % sredstava koja će se podijeliti u sklopu natječaja osiguran je iz Europskog socijalnog fonda (ESF-a), dok će Ministarstvo kulture obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15 % osigurati iz Državnog proračuna RH. Natječaj je proveden u sklopu Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“ Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.- 2020.

   Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.- 2020., s ciljem postizanja bolje socijalne uključenosti mladih osoba u RH, a posebno onih u nepovoljnom položaju, kroz veće sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim aktivnostima i sadržajima. Riječ je o prvom natječaju Ministarstva kulture u kome će uspješnim prijaviteljima biti dodijeljena bespovratna sredstva ESF-a. Ministarstvo kulture je dosad objavilo i pozive „Umjetnost i kultura 54+“ te „Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“, koji je trenutno otvoren za prijave.   Opći cilj poziva Umjetnost i kultura za mlade je bolja socijalna uključenost mladih u RH, posebno mladih u nepovoljnom položaju, kroz veće sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim aktivnostima i sadržajima, a specifični ciljevi su razvijanje socijalnih i kreativnih vještina i znanja koja doprinose socijalnom uključivanju mladih, posebno mladih u nepovoljnom položaju, sprečavanju njihovog ulaska u NEET skupinu te antisocijalnog ponašanja te poboljšanje pristupa mladih, posebno mladih u nepovoljnom položaju, kulturnim i umjetničkim sadržajima i aktivnostima. Poziv se provodi u okviru OP ULJP-a, prioritetne osi 2 – Socijalno uključivanje, investicijskog prioriteta 9.i. Aktivna uključenost, uključujući s ciljem promicanja jednakih mogućnosti te aktivnog sudjelovanja i poboljšanja zapošljivosti, specifičnog cilja 9.i.1. - Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije. Poveznica: Odluka o financiranju – skupina aktivnosti A.

   Ministarstvo kulture je Posredničko tijelo razine 1 (PT1) u Sustavu upravljanja i kontrole (SUK) Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) za programsko razdoblje 2014. – 2020. za Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.- 2020. (OP  ULJP).

   OP ULJP je plansko programski dokument u kojem se detaljno opisuju i razrađuju mjere i  aktivnosti za učinkovitu provedbu i korištenje Europskog socijalnog fonda (ESF), jednog od glavnih instrumenta Europske unije usmjerenog na pružanje potpora za ulaganje u ljudski kapital i jačanje konkurentnosti europskog gospodarstva, integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije. 


Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature