E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Novosti  >  Rezultati Poziva za dodjelu potpora programima koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2017. godinu
27.12.2017. - Stvaranje angažirane publike koja će aktivno sudjelovati u umjetničkim i kulturnim događanjima, osobito onima izvan područja većih urbanih središta, primarni je cilj raspisivanja Poziva za dodjelu potpora programima koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2017. godinu,  za koji je Ministarstvo kulture osiguralo 1.000.000,00 kn i u sklopu kojeg je financirano ukupno 27 programa.

   Riječ je o pilot programu usmjerenome na kreiranje dugoročnih procesa koji će podići razinu aktivnoga sudjelovanja u kulturi i umjetnosti, učiniti ih dostupnijima, prepoznajući različitost potreba publike, njezinih socijalnih i ekonomskih iskustava te dob potencijalnih korisnika.

   Na taj je javni poziv, raspisan u rujnu 2017. godine, pristiglo ukupno 587 prijava, a odobrenih 27 programa vezano je uz ova područja: kazalište - 4 programa; medijska/film - 2 programa; ples - 4 programa; knjiga - 5 programa, glazba - 6 programa; vizualna - 3 programa, muzeji - 2 programa, baština - 1 program.

   Sve prijavljene programe vrednovalo je Stručno povjerenstvo za odabir programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2017. godinu u sastavu: Branka Benčić, Marijana Hameršak, Tamara Jurkić Sviben, Darko Lukić, Diana Nenadić i Ksenija Zec.

   Pri ocjenjivanju programa vodilo se računa o kvaliteti, izvornosti i inovativnost  predloženog programa, promicanju interkulturnog dijaloga, stručnoj utemeljenosti i  ekonomičnosti. Pri odabiru programa vodilo se računa i o regionalnoj rasprostranjenosti. Posebno su se podržali programi kojima je cilj razvoj publike u kulturi, a sadrže neke od sljedećih programskih aktivnosti:

- stvaranje angažirane publike koja će sudjelovati u umjetničkim i kulturnim događanjima u formalnom i neformalnom okruženju,
- omogućavanje pristupa kulturnim i umjetničkim programima u prometno slabije povezanim područjima
- povećanje vidljivosti kulture u tehnološko-medijskom prostoru na inovativan i kreativan način;  razvoj modela za interaktivnu komunikaciju s publikom putem digitalnih sadržaja (npr. aplikacije, video igre, programski kanali - live streaming, digitalne platforme i sl.)
- povećanje sudjelovanja u kulturi i ranjivih skupina (djeca i mladi, srednja i starija generacija, osobe s invaliditetom, jezične i nacionalne manjine, stanovnici rijetko naseljenih područja i područja posebne državne skrbi i sl.)
- omogućavanje mobilnosti umjetnika i kulturnih sadržaja, naročito izvan područja većih urbanih središta
- aktivnosti vezane uz edukaciju, razmjenu znanja i iskustva iz područja kulture i umjetnosti
- aktivnosti vezane za poticanje čitanja
- diseminacija dobrih praksi u području razvoja publike i stvaranje potencijalnih partnerstava u području razvoja publike
- aktivno uključivanje šire zajednice u razvoj kulturnih sadržaja
- osmišljavanje inovativnih pristupa u uspostavljanju komunikacije s već postojećim umjetničkim djelima
- poticanje umjetnika i organizacija u kulturi i umjetnosti u ostvarivanju i razvoju odnosa s publikom

   Kako bi se izbjeglo dvostruko proračunsko financiranje pojedinih programa Ministarstvo kulture neće, kao je navedeno i u Uputama za prijavitelje, sufinancirati aktivnosti za koje je već osiguralo programska sredstva u okviru Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu. 


>>> FinanciranjeNajave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a