E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Arheološka kulturna baština  >  Odobreni programi arheološke baštine   >  Odobreni programi zaštite arheoloških kulturnih dobara za 2018. (pregled sa stanjem 28.12.2017.)Odobreni programi zaštite arheoloških kulturnih dobara za 2018.  .pdf /  (pregled sa stanjem 28.12.2017.)


  
Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu" za programe zaštite arheoloških kulturnih dobara prijavljeno je 338 programa, a ukupna financijska potraživanja iznosila su 36.673.362,75 kn.
 
Nakon razmatranja pristiglih zahtjeva, procjene prioriteta i potreba te u skladu s financijskim mogućnostima Ministarstva kulture, za financiranje su uvrštena 252 programa u ukupnom iznosu od 13.350.000,00 kn.
 
Prijedlog financiranja programa donesen je na temelju stručnog mišljenja nadležnih konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture RH te je prijedlog razmatran i verificiran od strane Hrvatskog vijeća za kulturna dobra i odobren od ministrice kulture.
 
Programske aktivnosti provode se isključivo na području Republike Hrvatske, a prihvatljive vrste programa obuhvaćaju:
- arheološka istraživanja,
- izradu dokumentacije,
- izvođenje radova (restauracija, konzervacija, prezentacija i dr.).
 
Ocjena opravdanosti financiranja programa arheološke baštine donesena je na temelju sljedećih kriterija:
1. stupanj fizičke ugroženosti nalazišta i nalaza (osobito hitne intervencije)
2. postojanje pravne zaštite lokaliteta (ovaj kriterij nije presudan ako je riječ o visokom stupnju ugroženosti nalazišta ili nalaza, a postupak pravne zaštite je u tijeku)
3. izrada dokumentacije postojećeg stanja lokaliteta koji su istraženi, ali tehnička dokumentacija ne postoji ili nije cjelovita
4. izrada dokumentacije koja prethodi konzervatorsko-restauratorskim zahvatima
5. nastavak radova koji su u završnoj fazi, neovisno o stupnju ugroženosti
6. visok znanstveni značaj nalazišta i nalaza
7. postojanje sredstava sufinanciranja
8. programi s prioritetne liste proizašle iz zajedničkog programa Vijeća Europe i Europske komisije
9. zastupljenost nalazišta s cijelog teritorija RH
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature