E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Novosti  >  Priopćenje Ministarstva kulture vezano uz potporu izdavanja časopisa u 2018. godini
6.2.2018. - Ministarstvo kulture slijedom napisa u medijima, a vezano uz potporu izdavanja časopisa „Gordogan“ obavještava kako se za 2018. godinu nisu odobravala sredstva za časopise koji tijekom dosadašnje prakse financiranja nisu uredno izvršavali svoje ugovorne obveze   te su imali višegodišnjih problema u redovitosti izlaženja, distribuciji i prisutnosti na književnoj i široj kulturnoj sceni.

   Potpore časopisima koje se dodjeljuju u okviru Poziva za financiranje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske po svojoj su naravi državne potpore, koje podliježu strogim kriterijima i kontinuiranom nadzoru hrvatskih i europskih financijskih tijela. Pri vrednovanju prijavljenih programa uzimaju se u obzir programska profiliranost, kontinuiranost izlaženja, aktualnost, selektivnost i kritičnost, koncepcijska ujednačenost, likovno-grafičko oblikovanje i izvedba, regionalna zastupljenost te izvršavanje preuzetih ugovornih obveza, što uključuje izlaženje prema prijavljenoj dinamici, uredno dostavljanje izvješća, namjensko korištenje sredstava uz valjane račune i sl.

   Nakon objave rezultata financiranja prema kojima časopisu Gordogan nije odobrena potpora za 2018. godinu uredništvo nije uputilo prigovor Ministarstvu, niti se interesiralo za razloge uskrate financiranja, nego neutemeljenim i uvredljivim javnim napadima na Ministarstvo, ministricu i članove Kulturnog vijeća za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost problem pokušava riješiti medijskim pritiscima i dezinformiranjem javnosti.

   Vijeće je o časopisu Gordogan (ali i nekim drugim časopisima sa sličnim problemima) raspravljalo u više navrata, redovito pozitivno ocjenjujući kvalitetu sadržaja, odabir tema i autora, pokušavajući pronaći rješenje unutar zadanih kriterija i uvjeta. Razlozi za odbijanje financiranja časopisa „Gordogan“ nisu ni estetske ni sadržajne prirode, nego višegodišnje neuredno izvršavanje obveza. Spomenuto višegodišnje neuredno izvršavanje ugovornih obveza, uključujući neredovita izvješća, nepoštivanje prijavljene dinamike i broja svezaka, neodazivanje na požurnice, pa čak i diskontinuitet izlaženja, razlog je i za smanjivanje iznosa potpore tijekom prijašnjih godina kada su takve prijedloge davala vijeća drugačijeg sastava, a odluke potpisivali drugi ministri. A za to primarnu odgovornost ipak snosi isključivo uredništvo.

   Kronologija dosadašnjeg poslovanja uredništva časopisa Gordogan s Ministarstvom kulture puna je zabilješki o neizvršavanju obveza, neurednom izvršavanju, kašnjenju, puna je požurnica koje su ostale bez odgovora, opomena pred tužbu. Stoga je neprihvatljiva tvrdnja uredništva kako nisu znali da nešto nije u redu. Bogata dokumentacija o poslovanju Gordogana dostupna je svima zainteresiranim, pa i samom uredništvu kako bi saznali zbog čega im nije moglo biti odobreno financiranje.

   Primjera radi, u nastavku je dinamika izlaženja časopisa iako je pitanje može li se izlaženje jedanput godišnje ili jedanput u dvije godine uopće može nazvati časopisom.

2009.  23.12. - četverobroj
2010.  Kolovoz  - četverobroj (29.1.2010. preimenovanje u Novi Gordogan)
2011.  Četverobroj tek u studenom 2012.
2012.  Ugovor nije poslan
2013.  Najavljen dvobroj
2014.  Dvobroj za 2013. izašao tek 2.1.2014.
2015.  Dvobroj - 15.12.2015.
2016.  Dvobroj - 19.12.2016.
2017.  Dvobroj - 14.12.2017.
 
   Ministarstvo kulture svjesno je teške situacije u kojoj su se našli mnogi književni časopisi u Hrvatskoj jer književno tržište očito više ne može apsorbirati toliki broj. Dodatan je problem što zbog nepostojeće distribucije i urušenih uvjeta u knjižarskoj mreži čak i oni časopisi čija se uredništva trude oko prodaje teško mogu ostvariti dovoljno vlastitih prihoda. Kada god se kulturna institucija s dugom tradicijom i ugledom u hrvatskom kulturnom životu nađe u nerješivim problemima, Ministarstvo kulture uvijek je spremno pomoći u iznalaženju rješenja. Međutim, neprihvatljivo je i moralno upitno ucjenama tražiti od Ministarstva da krši vlastite kriterije i postupa nedosljedno.
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a