E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Inovativne umjetničke i kulturne prakse  >  Financiranje programa  >  Inovativne umjetničke i kulturne prakse (pregled sa stanjem 26.2.2018.)


Inovativne umjetničke i kulturne prakse .pdf / .xls  (pregled sa stanjem 26.2.2018.)Objava,  21.12.2017.

Od ukupno 541 programa inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi prijavljenog na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu za financiranje su odobrena 254 programa, dok je 287 programa odbijeno.
 
Inovativne umjetničke i kulturne prakse
  Programi: Iznosi: Postotak:
 
Multidisciplinarni programi 30 527.000,00 kn 8,61%
Cjelogodišnji programi 49 1.928.000,00 kn 31,49%
Manifestacije 47 1.400.500,00 kn 22,88%
Edukativni programi 30 426.000,00 kn 6,96%
Umjetnička istraživanja i/ili umjetničke produkcije 50 811.500,00 kn 13,26%
Rock glazba: festivali i klupski programi 48 1.029.000,00 kn 16,81%
UKUPNO: 254 6.122.000,00 kn 100,00%
 
 
Programi su razmatrani i vrednovani prema temeljnim kriterijima koji su propisani člankom 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16), smjernicama za vrednovanje programa Kulturnog vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse te Stručnog povjerenstva za rock glazbu i klupske programe u Republici Hrvatskoj za 2018. godinu, a primijenjen je i izvještaj o evaluaciji programa svih korisnika sredstava osnovom primljenih izvještaja o realizaciji financiranih programa za prethodne godine koje je pripremila nadležna stručna služba Ministarstva kulture.

Podržani programi uključuju multidisciplinarne programe, cjelogodišnje programe, manifestacije, edukativne programe, umjetnička istraživanja i umjetničke produkcije te programe rock glazbe: festivale i klupske programe.
Podržani multidisciplinarni programi uključuju raznorodne kulturne djelatnosti u svojim suvremenim oblicima/izražajima uz inovativne pristupe i korištenje novih medija i tehnologija. Njihov bitan aspekt svakako je i istraživački pristup umjetničkoj proizvodnji, kao i razmjena iskustava o različitim dimenzijama umjetničke proizvodnje i kulturnog stvaralaštva.

Podržani su cjelogodišnji programi koji prije svega podrazumijevaju cjelogodišnje aktivnosti kulturnih klubova i klubova mladih, kulturnih centara i organizacija u kojima se provode kulturne, edukativne i kreativne aktivnosti, potom aktivnosti informacijskih i/ili resursnih centara, platformi i mreža za razvoj mladih umjetnika, kustosa i  programskih voditelja.

Podržane manifestacije podrazumijevaju različite festivale, smotre, konferencije, simpozije te suradničke programe koji uključuju inovativne i nove formate suvremenog umjetničkog izraza, interakciju umjetnosti, tehnologije i kulturne proizvodnje koja doprinosi unaprjeđenju područja inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi.

Edukativni programi podrazumijevaju dinamične aktivnosti koje se realiziraju u cilju intenzivnijeg uključivanja javnosti u umjetničke i kulturne programe te ih pozicioniraju kao referentna mjesta distribucije znanja.
Podržani istraživački programi sukladno smjernicama za vrednovanje programa podrazumijevaju programe istraživačkog karaktera koji razvijaju kritičke i eksperimentalne umjetničke pristupe i kustoske i/ili umjetničke pozicije te se istraživački odnose spram umjetničkih medija, dok su u okviru umjetničke produkcije podržani programi koji podrazumijevaju produkciju novog umjetničkog rada i/ili projekta koji unutar okvira umjetničke i intelektualne proizvodnje problematizira suvremeni umjetnički i kulturni kontekst uz inovativan karakter produkcije na vizualnoj i diskurzivnoj razini.

Prijavljene programe inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi vrednovalo je Kulturno vijeće za inovativne umjetničke i kulturne prakse, imenovano Odlukom ministrice kulture od 19. svibnja 2017. godine, u sastavu: Ana Hušman, predsjednica, Mario Kikaš, Veljko Popović, Martina Munivrana i Petar Ćurić.
 
Podržani programi rock glazbe: festivali i klupski programi uključuju festivalske programe koji promoviraju hrvatske neafirmirane bendove, afirmirane rock skupine i hrvatske rock glazbenike, dostupni su publici, imaju međunarodnu relevantnost, kontinuitet održavanja programa te jasno profiliran programski sadržaj. Podržani klupski programi sukladno smjernicama za vrednovanje programa podrazumijevaju otvorenost klubova u ostvarivanju suradničkih projekata, programsko povezivanje i suradnju na nacionalnoj razini, razvoj kulturnog i društvenog djelovanja kojim se povezuju specifične vrste urbane kulture, dostupnost/pristupačnost programskog sadržaja koji nude publici, kao i kvalitetne inicijative u manjim sredinama koje potiču i razvijaju vlastitu glazbenu i klupsku scenu, posebno tamo gdje kontinuitetom djelovanja oblikuju kulturni identitet te sredine.

Programe prijavljene na podprogramsku djelatnost rock glazbe: festivale i klupske programe vrednovalo je Stručno povjerenstvo za rock glazbu i klupske programe u Republici Hrvatskoj za 2018. godinu, imenovano Odlukom ministrice kulture od 19. svibnja 2017. godine, u sastavu: Nikša Bratoš, predsjednik, Dražen Baljak i Zoran Stajčić.

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a