E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Vizualne umjetnosti  >  Financiranje programa  >  Vizualne umjetnosti (pregled sa stanjem 26.2.2018.)
 

Vizualne umjetnosti .pdf / .xls  (pregled sa stanjem 26.2.2018.)Objava, 21.12.2017.

Od ukupno 647 programa vizualnih umjetnosti prijavljenih na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu za financiranje je odobreno 314 programa, dok su 333 programa odbijena.     
 
Vizualne umjetnosti
  Programi: Iznosi: Postotak:
 
Izložbe 228 3.531.000,00 kn 72,22%
Likovne monografije 29 515.000,00 kn 10,53%
Manifestacije 33 605.000,00 kn 12,37%
Edukativni programi 18 167.000,00 kn 3,42%
Istraživački programi 6 71.000,00 kn 1,45%
UKUPNO: 314 4.889.000,00 kn 100,00%
 

Programi su razmatrani i vrednovani prema temeljnim kriterijima koji su propisani člankom 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16), smjernicama Kulturnog vijeća za vizualne umjetnosti za vrednovanje programa, a primijenjen je i izvještaj o evaluaciji programa svih korisnika sredstava osnovom primljenih izvještaja o realizaciji financiranih programa za prethodne godine koje je pripremila nadležna stručna služba Ministarstva kulture.

Posebno su podržani partnerski i suradnički programi, programi koji imaju nacionalni karakter, programi koji pridonose decentralizaciji kulturnih aktivnosti, programi strukovnih udruženja te programi koji pokazuju kontinuitet umjetničkog djelovanja i pridonose kulturnom razvitku u cjelini.
Podržani programi uključuju izložbene aktivnosti, pripremu i tisak likovnih monografija, organizaciju likovnih manifestacija, edukativne te istraživačke programe.
 
Izložbeni programi čine više od 70% podržanih programa vizualnih umjetnosti u 2018. godini. Podržani su programi retrospektivnih, samostalnih, skupnih, tematskih i problemskih izložbi sadržajne inventivnosti kao i izložbe koje uključuju različite oblike multimedijalnog izražavanja i povezivanja s primijenjenim umjetnostima. Kontinuirano se podržavaju programi pripreme i tiskanja likovnih monografija s posebnim naglaskom na one relevantnih i istaknutih umjetnika koji nemaju objavljenu likovnu monografiju (prema Bibliografiji likovnih monografija od 1945. do danas Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu) te sintezna i problemska djela vezana uz povijest i suvremenost hrvatske vizualne umjetnosti.

U cilju promicanja vizualnih umjetnosti kao i intenzivnijeg uključivanja javnosti u programe vizualnih sadržaja i stvaranja nove publike, posebno su podržane raznovrsne manifestacije i umjetničke kolonije s dodatnim programima skupova, okruglih stolova, seminara, javnih predavanja i drugo.

Podržani su i edukativni programi koji podrazumijevaju aktivnosti koje se realiziraju u cilju intenzivnijeg uključivanja javnosti u programe vizualnih sadržaja i razvoj publike, a uključuju programe razgovora, radionica za djecu i mlade i dr., tematske i problemske tribine, okrugle stolove, seminare,  javna predavanja i dr. vezane uz pojedine izložbe, teme i manifestacije. Podržani istraživački programi podrazumijevaju stručno-znanstvena istraživanja u području povijesti umjetnosti i suvremene vizualne umjetnosti koja će kroz publiciranje rezultata značajno doprinijeti polju istraživanja te biti trajno dostupni stručnoj i široj javnosti kao i kreativne i inovativne suradničke programe u cilju jačeg povezivanja i vidljivosti u području vizualnih umjetnosti. Istraživački programi kroz svoju eksperimentalnost i intersektorsku interakciju trebaju pridonijeti jačem pozicioniranju hrvatske vizualne umjetnosti unutar europskog i svjetskog konteksta.
 
Sve prijavljene programe vrednovalo je Kulturno vijeće za vizualne umjetnosti, imenovano Odlukom ministrice kulture od 19. svibnja 2017. godine, u sastavu: dr. sc. Irena Kraševac, predsjednica Vijeća, Branka Benčić, Tomislav Buntak, Viktor Popović i Valentina Radoš.
  


Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a