E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Ruksak (pun) kulture  >  2017.  >  Šuma Striborova i Petar Pan u Kamenici (Varaždinska županija) 3. studenog 2017. godine
Glumci Umjetničke organizacije Teatrum iz Zagreba Sanja Milardović i Petra Cvirn, izveli su predstavu Šumastikus i kratku dramsku radionicu u Kamenici 3. studenog 2017. godine u Osnovnoj školi Ivana Rangera. U programu je sudjelovalo 90-ak učenika od 1. do 4. razreda i 6. razreda, te nastavnici, pedagozi, logopedi i ravnateljica škole.

Predstava Šumastikus interaktivnog je karaktera te poziva publiku na aktivno sudjelovanje tijekom cijele izvedbe. Osmišljena je kako bi se vrlo jednostavno prilagođavala različitim prostorima, kao što su, školske dvorane ili dvorišta škola. Predstava kroz elemente plesa i pokreta spaja svjetove prikazane u književnim djelima Šuma Striborova i Petar Pan, te se kroz edukativni element preživljavanja dvoje protagonista u prirodi bavi prijateljstvom kao momentom glavnog dijaloškog okvira predstave. Učenici svojim sudjelovanjem potiču razvoj dinamike predstave, a cilj je dodatno osvijestiti problematiku prijateljstva i odgovornosti.

Učenici su nakon izvedbe sudjelovali u radionici na kojoj su raspravljali o predstavi te s izvođačima i sami osmišljavali scene koje bi uključili u predstavu.
 


Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature