E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Novosti  >  Ministrica kulture na otvorenju obnovljenog Hrvatskog kazališta u Pečuhu
17.4.2018. - Ministrica kulture dr. sc. Nina Obuljen Koržinek posjetit će u četvrtak 19. travnja 2018. godine Pečuh, na poziv ministra ljudskih resursa Zoltána Baloga i gradonačelnika Zsolta Páve, te će sudjelovati na ceremoniji svečanog otvorenja obnovljenog Hrvatskog kazališta u Pečuhu. 
Projekt obnove ovog kazališta, koje jedino izvan granica Hrvatske izvodi cjelokupan repertoar na hrvatskom jeziku, ostvaren je zajedničkim sredstvima mađarske vlade, gradske uprave grada Pečuha te Grada Zagreba. Radovi na obnovi fasade i interijera zgrade u Aninoj ulici 17 započeli su 2014. godine.

Hrvatsko kazalište u Pečuhu započelo je svoj rad 1992. godine u sklopu manjinskog teatra Pečuha, a godine 1995. počelo je samostalno djelovati kao živo središte hrvatske zajednice u Pečuhu. Njegovanje materinskog jezika i jačanje identiteta hrvatske zajednice, a osobito mlađih generacija, temeljne su misije ove institucije. Osim u Pečuhu, program Hrvatskog kazališta izvodi se i u Budimpešti te u mjestima od Bačke do Sambotela, a česta su i gostovanja izvan Mađarske. Dio programa čine mađarske drame izvođene na hrvatskom jeziku, čime se jača kulturno partnerstvo dviju zemalja.

U uzvratnom posjetu Hrvatskoj, ministar ljudskih resursa Baloga, zajedno s ministricom kulture Obuljen Koržinek, otvorit će u petak 20. travnja 2018. godine izložbu mađarskog majstora modernog slikarstva Józsefa Rippl – Rónaija u Modernoj galeriji.
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a