E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Knjižnična djelatnost  >  Hrvatsko knjižnično vijeće

Temeljem Zakona o knjižnicama (Narodne novine br. 105/1997)  pri Ministarstvu kulture osniva se Hrvatsko knjižnično vijeće kao stručno i savjetodavno tijelo.

Hrvatsko knjižnično vijeće: razmatra stanje knijžničarstva u Republici Hrvatskoj, te predlaže i potiče donošenje mjera za unapređivanje knjižničarstva; potiče donošenje i promjenu propisa u području knjižničarstva; predlaže standarde za pojedine vrste knjižnica; predlaže mjere za zaštitu knjižnične građe; predlaže program izgradnje i razvitka hrvatskoga knjižničnog sustava; predlaže sustav matičnih knjižnica; predlaže pravilnik o polaganju i program stručnih ispita knjižničnog osoblja, te članove ispitnog povjerenstva; predlaže dodjeljivanje zvanja višeg knjižničara i knjižničarskog savjetnika na prijedlog stručnog povjerenstva koje u tu svrhu imenuje, te obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom.

Hrvatsko knjižnično vijeće ima sedam članova. Članove imenuju: ministar kulture, ministar znanosti, obrazovanja i športa te Rektorski zbor visokih učilišta Republike Hrvatske. Tri člana imenuje Hrvatsko knjižničarsko društvo. Članovi Vijeća imenuju se na četiri godine i biraju predsjednika iz svojih redova. Sredstva za rad Hrvatskoga knjižničnog vijeća osiguravaju se u državnom proračunu.

Hrvatsko knjižnično vijeće donosi poslovnik o svojem radu.


1. dr. sc. Tatjana Aparac Jelušić, predsjednica Vijeća, predstavnica Ministarstva kulture
 
2. Ivana Pavlaković, dipl. oec., Ministarstvo znanosti i obrazovanja, predstavnica Ministarstva znanosti i obrazovanja

3. Amalija Babić, dipl. ing, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, predstavnica Ministarstva znanosti i obrazovanja 

4.  izv. prof. dr. sc. Ana Barbarić, predstojnica Katedre za bibliotekarstvo Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predstavnica Rektorskog zbora visokih učilišta Republike Hrvatske

5. Dunja Holcer, viša knjižničarka, voditeljica Matične službe za Sisačko-moslavačku županiju u Narodnoj knjižnici i čitaonici Vlado Gotovac Sisak, predstavnica Hrvatskoga knjižničarskog društva (predsjednica Društva)
 
6. Zrinka Udiljak Bugarinovski, prof., dipl. knjiž., univ. spec. oec., Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, predstavnica Hrvatskoga knjižničarskog društva (predsjednica Stručnog odbora Društva)
 
7. mr. sc. Blaženka Peradenić-Kotur, knjižničarska savjetnica, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, predstavnica Hrvatskoga knjižničarskog društva (druga dopredsjednica Društva)
 
Sjednicama Vijeća prisustvuje i glavni ravnatelj/ica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a