E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Novosti  >  Zaklada "Kultura nova" objavila Program podrške 2018.
8.6.2018. - Zaklada "Kultura nova" je 7. lipnja 2018. godine na službenim mrežnim stranicama www.kulturanova.hr u okviru Programa podrške 2018. objavila javne pozive na predlaganje programa i projekata s rokom prijave 30.8.2018.  

Bespovratna sredstva bit će dodijeljena organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti za provođenje programa/projekata u 2019. godini te za višegodišnje programe/projekte koji se provode u 2019., 2020. i 2021. godini.

Indikativni proračun Programa podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018. iznosi 8.950.000 kn, a uključuje i iznose za 2. i 3. godinu provedbe višegodišnje podrške u Programskim područjima 1, 4 i 5.

Prijave na javne pozive podnose se isključivo u elektroničkom obliku, a rok za predaju prijava je 30. kolovoza 2018. godine, 16h.

U okviru Programa podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018. javni pozivi se raspisuju u sljedećim programskim područjima:

Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije
a1) razvoj produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 50.000 kn
a2) razvoj produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 100.000 kn
b1) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 50.000 kn
b2) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 100.000 kn

Jednogodišnja podrška dodjeljuje se u kategorijama a1, a2, b1 i b2, dok se višegodišnja podrška dodjeljuje u kategorijama a2 i b2.

Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih programa / projekata
a) osmišljavanje međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn
b) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn

Programsko područje 3: Razvoj novih umjetničkih ideja
Najviši iznos koji se može zatražiti u ovom programskom području je 20.000 kn.

Programsko područje 4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj
a) programska platforma na nacionalnoj razini do 140.000 kn
b) zagovaračka platforma na subnacionalnoj razini do 90.000 kn
Zaklada u ovom programskom području dodjeljuje jednogodišnju i višegodišnju podršku.

Programsko područje 5: Razvoj suradničkih platformi u Europi
Najviši iznos koji se može zatražiti u ovom programskom području je 220.000 kn.

Zaklada u ovom programskom području dodjeljuje jednogodišnju i višegodišnju podršku.

Programsko područje 6: Podrška za razvoj publike
Najviši iznos koji se može zatražiti u ovom programskom području je 40.000 kn.
Programsko područje 7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje
a) podrška za jednokratne projekte do 40.000 kn
b) podrška za kontinuirane projekte do 40.000 kn

Pitanja o Programu podrške 2018 mogu se postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdobljima: od 7.6.2018. do 26.7.2018. te od 16.8.2018. do 27.8.2018.
 
Svi podaci o javnim pozivima (upute, pravila, uvjeti i kriteriji) nalaze se u Vodiču za prijavu koji je objavljen na mrežnim stranicama Zaklade, gdje je dostupna cjelokupna dokumentacija javnih poziva Programa podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018., uključujući i e-prijavnice.
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a