E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Novosti  >  Održan sastanak međudržavnog Povjerenstva za povrat kulturnih dobara Republike Hrvatske i Republike Srbije
7.7.2018. - U Ministarstvu kulture je u subotu 7. srpnja 2018. godine održan sastanak međudržavnog Povjerenstva za povrat kulturnih dobara Republike Hrvatske i Republike Srbije koji je uslijedio nakon dvodnevnih terenskih obilazaka crkava i manastira u Šibensko-kninskoj županiji.Na sastanku je utvrđena dinamika nastavka obnove nepokretnih kulturnih dobara u Republici Hrvatskoj u koja se kulturna dobra trebaju vratiti te je analizirana razina dovršenosti restauracije tih umjetnina u Republici Srbiji. Kao prioritet obnove za realizaciju povrata preostalih kulturnih dobara iz Republike Srbije u Republiku Hrvatsku, utvrđena je obnova depoa manastira Krke i riznice u Šibeniku.

Uz državnog tajnika Krešimira Partla i pomoćnika ministrice kulture Davora Trupkovića, sastanku je prisustvovala predsjednica hrvatskog Povjerenstva mr. sc. Branka Šulc s članovima povjerenstva, a sa srpske strane sastanku su uz Njegovo Preosveštenstvo episkopa slavonskog Jovana prisustvovale veleposlanica Republike Srbije u Zagrebu Mira Nikolić i predsjednica srpskog Povjerenstva Asja Drača Muntean sa suradnicima.Na sastanku međudržavnog Povjerenstva za povrat kulturnih dobara usvojen je i Zapisnik sa sastanka održanog 11. i 12. listopada 2017. godine u Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture Petrovaradin, na kojem je bila utvrđena dinamika povrata i podnesena izvješća o aktualnim programima građevinske obnove manastira Krka, Vladičanskog dvora u Pakracu i nizu ostalih nepokretnih i pokretnih kulturnih dobara u Republici Hrvatskoj, u koja trebaju biti vraćene umjetnine.

Nakon završenog sastanka u Ministarstvu kulture, u nedjelju, 8. srpnja 2018. godine, uslijedit će i obilazak depoa za prihvat kulturnih dobara u Pakračkoj eparhiji, radi utvrđivanja uvjeta za povrat preostalog dijela pokretnih kulturnih dobara.Prema potpisanom Protokolu još se potražuje 1020 kulturnih dobara iz pravoslavnih crkava i manastira, a međudržavno Povjerenstvo za povrat kulturnih dobara nastavlja s radom na povratu preostalih umjetnina i daljnjoj suradnji kako bi se proces završio.

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske u okviru godišnjeg programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara, a na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, kontinuirano financira obnovu pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara, u okviru svojih proračunskih mogućnosti, pa tako i pravoslavnih crkava i manastira te osigurava sigurnosne uvjete, posebno za one u koje se vraćaju pokretna kulturna dobra.


Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a