E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
MINISTARSTVO KULTURE  >  Pomoćnici ministrice kulture  >  dr. sc. Hrvoje Manenica, pomoćnik ministrice kulture

dr. sc. Hrvoje Manenica, pomoćnik ministrice


Radno iskustvo
 
 • pomoćnik ministrice, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske (2018.)
 • viši kustos za razdoblje kasnog srednjeg vijeka i novog vijeka, Arheološki muzej Zadar (prosinac 2011. – srpanj 2018.)
 • ravnatelj muzeja, kustos, Arheološki muzej Narona (travanj 2006. – prosinac 2011.)
 • restaurator, Državni Arhiv u Zadru, (prosinac 2004. – travanj 2006.)
 

Obrazovanje i osposobljavanje
 
 • doktor humanističkih znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, disertacija: “Urbanizacija između Raše i Krke u vrijeme ranog principata“ (2016.)
 • profesor povijesti i diplomirani arheolog, Sveučilište u Zagrebu – Filozofski fakultet, (1996. – 2003.)

 
Stručno-znanstveno iskustvo 

 • više od 14 objavljenih članaka, znanstvenih i stručnih radova
 • vodio i sudjelovao u brojnim arheološkim istraživanjima  (1999. – 2015.)
 • autor  stručnih arheoloških izložbi
 

Izlaganja na skupovima i kongresima

 • The best in Heritage, Dubrovnik 2008., „Archaeological museum Narona“
 • Matica Hrvatska, Zagreb 2008., „ARHEOLOŠKI MUZEJ NARONA - MUZEJ 'IN SITU'…“
 • European Museum of the Year Award 2009, 6-9 May 2009. Bursa – Turska., „Arheološki muzej  Narona“.
 • Köln  2009. „Exponatec“, „Archaeological museum Narona“
               
  
Vještine i kompetencije

 • ronilac NAUI - Master scuba diver
 

Jezici
 
 • engleski
 • talijanski - pasivno znanje
 
• oženjen, otac dvoje djece

 voje djece
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature