E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Ruksak (pun) kulture  >  2017.  >  Vuk i Crvenkapica posjetili Pčelice u Vrgorcu (Splitsko – dalmatinska županija) 28. studenog 2017. godine

Vuk i Crvenkapica posjetili Pčelice u Vrgorcu (Splitsko – dalmatinska županija) 28. studenog 2017. godine

Program „Pričam ti priču – Crvenkapica“ u produkciji Teatra Poco Loco gostovao je u Dječjem vrtiću Pčelica u Vrgorcu 28. studenog 2017. godine. Program se održao u Polivalentnoj dvorani Grada Vrgorca, a priču o Crvenkapici pažljivo je gledalo i slušalo 130 djece i 19 odgojno obrazovnih djelatnika Snežana Vuleta, Ines Šalinović, Ines Markotić, Maja Katavić, Marijana Grbavac, Elena Petrović, Danijela Markotić, Natalija Dodig, Ivana Vidović, Željana Divić, Dora Nizić, Olgica Musulin, Antonija Cikoja, Željka Luburić, Ivana Pervan, Marijana Trlin, Marijana Barač i Žana Jerkušić . Program je koordinirala pedagoginja Maja Dodig.

Iz Teatra Poco Loco na gostovanju su sudjelovali glumci Dunja Fajdić, Maja Katić i Petar Cvirn, glazbenica Davorka Horvat koja je svirala harmoniku te Renata Carola Gatica koja je priču pratila ilustracijama na grafoskopu.

Nakon koncertnog čitanja priče Crvenkapica, uz pratnju glazbe i ilustracija na grafoskopu, održana je dramska radionica na temu odgledane priče.

Na radionici je sudjelovalo 25 djece i čak 11 odgajatelja, koji su zajedno sudjelovali u četiri različite dramske vježbe. Posebno ih se dojmila vježba „Ogledalo“ u kojoj su se djeca uživjela u oponašanje likova iz priče Crvenkapica. Nakon radionice odgajatelji su dobili brošuru Teatra Poco Loco o izvođenim dramskim vježbama, kako bi potaknuli njihovo daljnje korištenje u svakodnevnom radu s djecom.
 

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature