E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Ruksak (pun) kulture  >  2017.  >  Ritmom do bajke u Pučišću (Splitsko-dalmatinska županija) 28. studenog 2017. godine

Ritmom do bajke u Pučišću (Splitsko-dalmatinska županija) 28. studenog 2017. godine

Program Ritam Tam – Bajka o ritmu održan je 28. studenog 2017. godine u Dječjem vrtiću Pučišća na Braču. U programu je sudjelovalo 75-ero djece i 9 odgojno-obrazovna djelatnika.

Program, osmišljen kao kombinacija interaktivne predstave i radionice, imao je za cilj uključiti djecu u procese stvaranje predstave i osmišljavanju sadržaja i dogodovština glavnog protagonista junaka Tama. Plesači tijekom izvedbe potiču publiku da sudjeluju u predstavi sa sugestijama te ih time uključuju u stvaranje različitih imaginarnih svjetova kroz koje junak Tam putuje. Nakon predstave održana je radionica na kojoj je sudjelovalo oko 30 – oro djece s ciljem da kroz razgovor s izvođačima, djeca uz pomoć različitih zadatka osmisle vlastite verzije prikazane predstave.
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature